Diakonia - Människor som förändrar världen

EU måste ställa motkrav på DR Kongo

Diakonia och andra europeiska MR- och biståndsorganisationer kräver tydliga motkrav från EU för att finansiera val i DR Kongo.

2017-12-11

Ekonomiska garantier krav för val

Mer än två år efter att president Josef Kabilas andra och sista mandatperiod gått ut har den kongolesiska valmyndigheten CENI annonserat att val ska hållas i december 2018. Valmyndigheten kräver också – trots att president Kabila inte ännu aviserat att han tänker avgå frivillig – att internationella biståndsgivare ska ge ekonomiska garantier för närmare 1,3 miljarder dollar för att valet ska kunna genomföras.

Ursäkt för att fördröja valen?

Samtidigt undermineras demokratin, rättsäkerheten och yttrandefriheten när regeringen trakasserar och arresterar de som kräver att valen ska genomföras, och att landets konstitution och mänskliga rättigheter ska respekteras.

Oppositionen och internationella experter varnar för att valmyndighetens planer för att genomföra valet är orealistiska och menar samtidigt att kravet på utländska ekonomiska garantier kan användas som en ursäkt för att ytterligare fördröja valet.

EU måste kräva garantier

Europeiska cerntralafrikanätverket (Eurac), där Diakonia och Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU) är svenska medlemmar, kräver att EU inte ska lämna några ekonomiska garantier utan strikta motkrav. EU måste även pressa DR-Kongos regering att respektera mänskliga rättigheter, att snarast genomföra demokratiska val och att garantera sin avsikt att respektera valresultatet.