Diakonia - Människor som förändrar världen

Oscarsgala - rösta på din favoritfilm!

Vi vet att ALLA världens eldsjälar gör stor skillnad. För att fler ska få höra deras berättelser ordnade vi en egen "Oscarsgala" i miniformat. Vi lyfte fram tre filmer med människor som förändrar världen, och den som fick flest röster var filmen om Maritza i Peru. TACK alla som tittade på filmerna, delade dem och röstade!

2014-02-28

Tog makten över sitt liv

Hon hade oddsen emot sig, Maritza Marcavillaca Vargas i Peru. Hon kommer från ett urfolk ock är kvinna. Blev misshandlad och fick höra att hon inte dög till något. Men sedan kom hon i kontakt med Diakonias samarbetsorganisation Flora Tristán. På kvinnocentret fick hon stöd och utbildning och började se saker som hon skulle kunna förändra.

Maritzas marknad försörjer 8 000 småbönder

Idag är Maritza i Peru engagerad både fackligt och politiskt. I fokus står målet att ge kvinnor från urfolken makt över sina liv. Marknaden hon kämpat för att få till stånd försörjer idag åtta tusen jordbrukare. Hon är stolt över det hon åstadkommit men vill att fler engagerar sig. Det behövs fler som Maritza!

Möt eldsjälen Maritza Marcavillaca Vargas i Peru