Diakonia - Människor som förändrar världen
Klimatförändringarna drabbar fattiga och utsatta människor hårdast, trots att de knappt bidragit till några utsläpp av växthusgaser. Diakonia sätter klimaträttvisa i fokus och jobbar bland annat för att globala avtal om klimatfinansiering ska säkra fattiga människors rättigheter.

Diakonia i Lima på förmöte till COP20

Diakonias policyrådgivare för klimat Petter Lydén är just nu i Lima, Peru. Där deltar han på ett möte som samlar olika intressenter i klimatförhandlingarna. Det kan beskrivas som ett förmöte till det stora FN-mötet COP20 som kommer att hållas i Lima i december. Idag håller Petter Lydén ett anförande med rubriken ”From science to action - The role of science in creating policies to respond to climate change: The quest for climate justice”.

2014-10-29

Vad är syftet med mötet som du är på nu?
- Syftet är att sammanföra internationella/globala organisationer med lokala/regionala motsvarigheter, i de olika grupper, så kallade "constituencies”, som deltar som observatörer i klimatförhandlingarna. Det är till exempel fackföreningar, representanter för ungdomar, näringsliv, miljöorganisationer, forskare. Totalt är vi ungefär 200 personer på mötet. 

Varför är Diakonia där?
- Diakonia är på plats som representant för ACT Alliance, ett globalt nätverk som vi ingår i. Jag skulle tro att det är Diakonias roll med såväl expertkunskaper inom klimaträttvisefrågor som det faktum att vi är en trosbaserad organisation som gör oss intressanta och relevanta.

Varför hålls mötet i Lima? 
- Just detta möte är en föreberedelse för COP20 som ju också kommer att äga rum i Lima. Klimatmötena hålls enligt rullande schema för olika regioner och i år var det Latinamerika/Karibiens tur. Då klev Peru fram och erbjöd sig att hålla mötet.

Betyder det något att mötet hålls i ett "utvecklingsland"? 
- Ja, det är viktigt. Inte minst för att det gör det möjligt för fler delegater från den här regioenn att delta. En annan aspekt är att värdlandet har ett visst inflytande över själva förhandlingarna, i egenskap av att vara ordförande för mötet.

Vilka frågor är viktigast för Diakonia på detta möte?
- Diakonia har prioriterat två områden i påverkansarbetet om klimaträttvisa: Utsläppsminskningar i den rika delen av världen ("nord") och klimatfinansiering till utvecklingsländer ("syd"). Det innebär att vi håller rättviseaspekten som en av de viktigaste i förhandlingarna.

Vad hoppas du att mötet ska leda till? Vilka överenskommelser
Mötet måste föra oss närmare ett lyckat resultat i Paris (COP21) nästa år, så att vi får ett nytt globalt och rättvist klimatavtal. På det ävergripande planet handlar det om att minska gapet mellan forskarnas kunskaper om klimatförändringarna och den politiska viljan att vända utvecklingen. På COP20 i december behöver man bli överens om huvudingredienserna i ett nytt globalt klimatavtal. En av nyckalrna kommer att vara överenskommelser kring klimatfinansiering.

Vad tycker du personligen är viktigast?
- Att det unika med FN-förhandlingar är att ett land = en röst, oavsett vem som har störst armé eller mest pengar – vilket gör det möjligt för fattiga länder att kräva ett rättvist avtal.