Diakonia - Människor som förändrar världen
Filippinernas chefsförhandlare Yeb Saño fick världen att lyssna när han på klimatmötet i Warszawa sa att han inte skulle äta under hela mötet, i solidaritet med sina drabbade landsmän i Filippinerna efter stormen Haiyan. Här i samtal med Diakonias Petter Lydén i Warszawa. Foto: Sean Hawkey, LWF

Klimatet förhandlas i Warszawa

Klimatförhandlingarna i Warszawa är igång, och mycket behöver göras för att förhindra ytterligare förödande klimatförändringar. Diakonia är med i förhandlingarna och kommer tillsammans med flera av våra samarbetsorganisationer att verka för ett bindande globalt ansvarstagande för klimatet.

2013-11-19

COP19 i Warszawa - det nittonde klimatmötet

Förhandlingarna i Warszawa är det nittonde så kallade COP-mötet, som årligen hålls för att världens länder ska finna lösningar på klimatfrågan.

Den stora utmaningen under COP19 blir att få de rika länderna att stå för sina löften om klimatfinansiering, alltså de pengar som redan lovats fattiga länder som drabbas av klimatförändringarna.

Dessutom ska det inrättas en funktion för att hantera ”Loss and Damage”, som det kallas när klimatförändringarna leder till så svåra problem att det handlar om reella förluster – av land, kultur, historia eller inkomstmöjligheter med mera.

Diakonia och samarbetsorganisationer på plats

Representanter från Diakonia i Sverige och Bolivia är på plats på COP19 för att följa förhandlingen och ställa krav på Sverige och EU. Andra representanter från Diakonias samarbetsorganisationer världen över kommer också att medverka.

Både Diakonia och våra samarbetsorganisationer utgår från behoven i de fattigaste länderna i världen, vilket gör att vi verkar för utformningen av ett rättvist klimatavtal ur deras perspektiv.

Filippinernas delegat Yeb Saño hungerstrejkar under COP19: