Diakonia - Människor som förändrar världen
Benjamín Manuel Jerónimo är juridisk representant och tidigare ordförande för vittnesorganisationen AJR. I november kommer han till Sverige och MR-dagarna för att berätta om processen gällande folkmord mot den förre diktatorn i Guatemala. Foto: Kristna Fredsrörelsen

Benjamin från Guatemala kommer till MR-dagarna

Under MR-dagarna i Stockholm kan den som vill träffa Benjamín och Ana från vittnesorganisationen AJR. Här kan ni även få ta del av ett porträtt om Benjamín, som är skriven av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatör Natalia Lakso Vazquez.

2013-11-05

Varit en framträdande profil

Vi reser än en gång längs den långa slingriga vägen genom Guatemalas hisnande bergslandskap med överlevaren och människorättsförsvararen Benjamín Manuel Jerónimo. Han reser ofta och mycket, men aldrig ensam utan oftast i sällskap av två fredsobservatörer. Sedan den historiska folkmordsrättegången inleddes i mars 2013 har han haft en hög profil som representant för vittnesorganisationen Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), målsägarbiträde i fallet tillsammans med människorättscentret Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Aktiv i processen mot ex-diktatorn

Kvar hemma lämnar Benjamin familj, djur och jordbruk. Efter många timmars skumpande i den gamla skolbussen från USA når vi till slut Guatemala City. Turerna till huvudstaden och i rättegångsprocessen kring folkmordet har varit många och än är de inte över. Domen som löd att folkmord visst har ägt rum i Guatemala underkändes av högsta instans och systemet att överklaga har missbrukats av den åtalade ex-diktatorn Efraín Ríos Montt och hans advokater. Den här gången ska Benjamin infinna sig vid konstitutionsdomstolen eftersom den en gång folkmordsdömde ex-diktatorn överklagat besluten huruvida en amnestilag är tillämplig eller inte.

Farligt att prata om mänskliga rättigheter

Under bussresans gång har vi inte kunnat prata om något som har att göra med vårt jobb eller mänskliga rättigheter. Det är alldeles för riskabelt i Guatemala där människorättsförsvarare lever farligt. När jag till slut har möjlighet att prata ostört med Benjamin berättar han hur allt började för honom, var hans starka engagemang kommer ifrån, hur AJR grundades och om varför han åker till Sverige.

Familjen och vännerna mördades

- Jag tillhör folkgruppen maya-achí och föddes i det lilla samhället Plan de Sánchez. Mina föräldrar var två ödmjuka och hårt arbetande personer. År 1982 när jag var ung och nygift skedde massakern i Plan de Sánchez. Min fru, mina föräldrar och systrar mördades tillsammans med flera släktingar, grannar och vänner. Efter massakern flydde jag till norra delen av landet för att jag trodde att det var bättre där, men det var det inte. Jag gifte om mig med Maria som också överlevde massakern och så småningom återvände vi till Plan de Sánchez.

Startade organisationen AJR

År 1995 började vi som överlevt massakern i Plan de Sánchez att organisera oss för att se vad vi kunde göra i fråga om massakern. Vi hade möten med vittnen från andra regioner som varit med om samma sak, lärde känna varandra och delade med oss av våra historier. Tillsammans bildade vi sakta en medlemsorganisation för vittnen och år 2000 grundades AJR juridiskt. Organisationen följer sedan dess vittnen, delar deras historia, driver fall till domstolarna och stöttar personer så att de har möjlighet att vittna.

Jag har valts till ordförande för AJR två gånger, 2007 och 2011. Första gången var jag framför allt drivande i fallet Plan de Sánchez och den gången dömdes fem ex-militärer från mitt samhälle. År 2011 valdes jag igen till ordförande och fick än en gång vara med om att driva ett fall till domstolen, denna gång det historiska folkmordsfallet.

Utdragen process

Det har varit en process full av fram- och motgångar. Vi har fått utstå direkta offentliga hot, samt både verbala och fysiska aggressioner. De ansvariga för folkmordet och deras advokater har kämpat för att de inte ska dömas för vad de har gjort. De har försökt förhindra processen, hotat, uttalat sig offentligt att folkmord aldrig har ägt rum, kallat vittnena för subversiva, terrorister, kommunister och kränkningarna har blivit allt värre. Men genom AJR har vi kunnat underrätta hela världen om att folkmord visst har ägt rum i Guatemala.

Vill öka medvetenheten

Efter ett intensivt år i Guatemala återvänder jag till Sverige för att berätta om den historiska folkmordsrättegången i mitt land. Vi vill öka medvetenheten kring situationen för mänskliga rättigheter i Guatemala och folkmordsfallet. Vi lyckades erhålla en dom och även om den sedan annullerades så är det en historisk händelse som kommer att bestå.

Familjen lever på små resurser

Arbetet för rättvisa har inneburit en stor förlust av tid. Jag har inte kunnat odla majs. Min familj överlever, men har väldigt begränsad tillgång till mat, kläder, skor och mediciner för att jag ofta är borta. Men det är viktigt att få ge den tid det tar. Min fru är också överlevare och det är väldigt viktigt för min familj, mitt samhälle, för alla. Vi har en skyldighet att förmedla vår historia. Våra anhöriga gav sina liv för oss. Vi har rätt att få veta och berätta vad som hänt. Rätt att få kräva att det utreds för att lämna ett prejudikat så att historien inte upprepas.

Individens rätt till liv

Mänskliga rättigheter är för mig individens rätt till liv och mångfald med respekt för kultur, språk, tradition, religion, olika sätt att arbeta och odla. Rätten till familj, familjeplanering, att få bestämma hur stor familj du vill ha, hur man vill leva. Rätten till jord och egendom. De är faktorer som i min mening ger liv åt människan.