Diakonia - Människor som förändrar världen
Fair Finance Guide är ett samarbetsinitiativ i 13 länder som genom en internationell metod granskar hur hållbart och ansvarsfullt banker investerar och lånar ut pengar. Syftet är att förbättra insynen för allmänheten och därigenom påverka bankerna att ta större ansvar.

Bankernas riktlinjer mot skatteflykt och vapenexport förbättras

Bankernas hållbarhetslöften visar störst förbättringar inom skatteflykt och kontroversiell vapenexport. Men på klimatområdet satsar de fortfarande betydligt mer på fossil energi än förnybar. Det visar Fair Finance Guides årliga granskning som i år även granskat vilka krav bankerna ställer på företag att följa internationella djurskyddsprinciper när de lånar ut och investerar spararnas pengar.

2019-11-28

I år har störst förändring skett inom områdena skatteflykt och vapenexport, där Swedbank sticker ut med flera nya riktlinjer efter avslöjanden om bankens inblandning i penningtvätt med kopplingar till skatteparadis. Swedbank har bland annat infört riktlinjer mot att hjälpa kunder med aggressiv skatteplanering.

Granskningsmetoden fungerar

Förbättringarna inom området vapen beror främst på att Swedbank, Nordea och Danske Bank har antagit nya riktlinjer mot kontroversiell vapenexport. Framförallt Swedbank, som i princip saknade positioner mot detta tidigare, har gjort en rejäl förbättring och får nu högst betyg av alla banker.
– Det faktum att bankerna har förbättrat sina riktlinjer på flera områden visar att vår granskningsmetod fungerar. Men bankerna måste också gå från att lova saker till att bli bättre på att omsätta löften i praktiken, vilket våra fallstudier visar. Det räcker inte med riktlinjer, det är agerande som räknas, säger Penny Davies, Diakonias representant i styrgruppen för Fair Finance Guide i Sverige.

Finansmarknadsminister Per Bolund, som var på plats när årets granskning presenterades sa i en kommentar att bankerna alltför lättvindigt hänvisar till banksekretessen:
– Det är orimligt lite transparens, kunderna måste få veta vad deras pengar går till. Om det inte förbättras kommer vi att gå framåt med lagstiftning, sa Per Bolund.

Takten måste öka inom klimatområdet

Flera banker har under året skärpt sina positioner kring investeringar eller utlåning till olika typer av fossilbolag. Nästan alla banker har också börjat redovisa arbetet med att hantera klimatrisker. Länsförsäkringar och Handelsbanken har nu skarpast klimatriktlinjer bland de stora bankerna.
–Bankerna har gjort en del förbättringar inom klimatområdet, men våra granskningar visar att de fortfarande satsar betydligt mer på fossil energi än förnybar. Finansbranschen har ett stort omställningsarbete framför sig och måste öka takten, säger Jakob König, Fair Finance Guide.

Finansmarknadsminister Per Bolund saknade modiga ställningstagandena från bankerna och lyfte Europeiska Investeringsbankens (EIB:s) beslut att inte investera i fossilt som ett bra exempel.
– När får vi se de första affärsbanken ta detta steg? undrade Per Bolund och menade att det skulle ge en positiv respons från spararna.

Djurskyddet en blind fläck i finansvärlden

–Det finns mycket kvar för bankerna att göra, vilket exempelvis blir tydligt av de låga betygen på djurskydd som är ett nytt granskningsområde för i år, säger Diakonias Penny Davies.

För första gången granskar alltså Fair Finance Guide vilka krav bankerna ställer på företag att följa internationella djurskyddsprinciper när de lånar ut och investerar spararnas pengar. Granskningen visar att investeringar sker i företag som bedriver bland de värsta formerna av djurhållning - så som fixering av suggor, uppfödning av kalvar isolerade i små boxar eller djurförsök för kosmetika.