Diakonia - Människor som förändrar världen
Den 29 oktober 2014 överlämnade Diakonia 3000 namnunderskrifter till till statssekreterare Ulf Holm på Finansdepartementet. Han är statssekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

3 000 namn mot skatteflykt

Under 2014 har Diakonia i Sverige samlat in namn mot skatteflykt. Den 29 oktober överlämnar vi vår namninsamling till regeringen. TACK alla som skrev på och tack alla som samlat in namn och berättat om varför skatteflykt är en viktig fråga för utvecklingsländer!

2014-10-29

Skatteflykten är större än biståndet

Varje år försvinner mer pengar ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad de får i bistånd. Pengar som kan rädda liv om de används rätt. Istället hamnar pengarna ofta på banker i den rika delen av världen eller i slutna skatteparadis.

Offentliga register viktiga för att motverka skatteflykt

Skatteflykten underlättas av bristande insyn i företagens verksamheter och av den sekretess skatteparadisen erbjuder. Företag undviker att betala skatt genom både laglig skatteplanering och illegal skatteflykt.

Ett av kraven i Diakonias arbete mot skatteflykt är att den svenska regeringen ska arbeta för att upprätta offentliga register över företags verkliga förmånstagare

Sverige har chans att påverka EU:s hållning

Offentliga register av förmånstagare diskuteras hösten 2014 inom EU:s översyn av penningtvättsdirektivet. Ett viktigt datum är den 4 november då EU kommer att diskutera frågan. Sverige har inför detta EU-möte en chans att visa sitt stöd för att upprätta denna typ av register, och att de ska vara offentliga.

Onlinespelet Skatteflykten

Många av de 3 000 namn som samlats in av Diakonia har kommit in via onlinespelet Skatteflykten. I spelet är du är den globala industrimannen som undviker att betala skatt till den fattiga lokalbefolkningen. Ju mer pengar du behåller, desto bättre... Du kan fortfarande spela spelet, som finns på www.skatteflykten.nu