Diakonia - Människor som förändrar världen

12 miljoner till projekt för människor på flykt

Diakonia är stolta att meddela att vi har fått 12 miljoner kronor i bidrag av Postkodlotteriet. Pengarna kommer gå till arbete för säker migration och arbetstagares rättigheter, med ett starkt perspektiv på skydd för barn i flyktingläger i Thailand.

2017-09-29

År 2020 stängs nio flyktingläger längs gränsen mellan Thailand och Myanmar/Burma och de 110 000 flyktingar som bor där kommer att befinna sig en mycket osäker situation. Diakonia har nu, tillsammans med ECPAT Sverige, beviljats 12 miljoner kronor för att tillsammans med lokala organisationer arbeta för säker migration och arbetstagares rättigheter, med ett starkt perspektiv på skydd för barn.
- Det här är helt fantastiskt och det blir vi väldigt glada och stolta för. Med de här pengarna kan vi, tillsammans med ECPAT, jobba för att säkra upp barnskyddet, så att de här människorna som redan är i en utsatt situation inte blir ytterligare utsatta. Och framförallt barnen, säger Diakonias generalsekreterare Georg Andrén.

Projektets mål är att fokusera på de 110 000 flyktingar som bor i flyktingläger längs gränsen för att främja och skydda migranters rättigheter, i synnerhet den förväntade nya våg av migranter från Myanmar, och för att minska deras sårbarhet mot att utnyttjas som illegal arbetskraft eller i illegal människohandel.