Diakonia - Människor som förändrar världen

Näringslivet och biståndet - en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011-2014

2014-06-04

Rapporten ”Näringslivet och biståndet - en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011-2014” listar 29 projekt som Sida, Swedfund, Exportrådet respektive Tillväxtverket ansvarar för. Den fokuserar på regeringens styrning och är en uppföljning av en tidigare studie, publicerad 2011, även den författad av journalisten Nils Resare.

pdf Ladda ner