Bild på äldre persons hand som håller i en broschyr på en marknad
Organisation

Tax and Transparancy - Expectations Towards Companies

Ladda ner

Norges Bank Investment Management förvaltar bland annat Norges regerings globala pensionsfond, ofta i dagligt tal kallad "norska oljefonden" och en del av Norges banks valutareserv. Fonden förvaltar över 900 miljader dollar i kapital och är därmed en av de största statliga investeringsfonderna i världen. Norges bank får sitt mandat av norska Finansdepartementet."

I den här rapporten kan ni läsa ställningstagandet från Norges bank, Investment management: “Tax and Transparency, Expectations Towards Companies"