En symbol för kyrka på en mörk bakgrund
Församling

Gudstjänst fredstema

Ladda ner

Gudstjänstmaterialet är sammanställt av Martin Karlsson, pastor i Equmeniakyrkan och deltagare i Diakonais studieresa till Thailand och Burma/Myanmar 2016.