Diakonia - Människor som förändrar världen

A lot of Gold, a lot of Trouble

"A lot of Gold, a lot of Trouble" heter en rapport om Kongo-Kinshasa som Diakonia och SwedWatch presenterar i juni 2012. I fokus står frågan om hur svenska företag bör agera då de har verksamhet i områden med konflikter och utbredd fattigdom.

Kongo-Kinshasa: Oändligt rikt - oändligt fattigt

Kongo-Kinshasa är ett land i färd att återhämta sig från det blodiga inbördeskrig som kostade 5,4 miljoner människor livet.

I landet finns naturtillgångar värda lika mycket som EU:s och USA:s bruttonationalprodukter tillsammans, ändå kommer knappt något av detta det kongolesiska folket till del.

Men medan investeringar görs i den lukrativa mineral- och guldbranschen väntar invånarna på jobb, fungerande vägar, skolor och sjukvård.

Svenska bolaget Mineral Invest ger lokalbefolkningen hopp...

Det svenska bolaget Mineral Invest är ett av de företag som sökt sig till provinsen Oriental i östra Kongo-Kinshasa för att prospektera och utvinna guld.

Lokalbefolkningen har stora förväntningar på att företaget ska utveckla sin verksamhet och på företagets hemsida beskrivs planerade ambitiösa sociala satsningar. Mineral Invest beskriver att utvecklingen ska ske i nära samarbete med myndigheter, lokalbefolkning och hjälporganisationer.

Lokalbefolkningen väntar på utlovade skolor, sjukhus, nya vägar och hoppas på arbetstillfällen. Swedwatchs och Diakonias granskning visar dock att inga av de projekt som beskrivs på företagets hemsida har genomförts, förutom att en väg underhållits hjälpligt.

Mineral Invest har inte heller upprättat något avtal med representanter från lokalsamhället över vilka investeringar de anser nödvändiga eller önskvärda.

Brister i transparens hos kongolesiska statens bolag

Studien visar hur de pengar som Mineral Invest betalar kongolesiska staten, via det joint venture-avtal man har med det statliga bolaget SOKIMO, är svåra att spåra. Det är alltså oklart om investeringarna kommer folket till del, vilket i teorin är meningen.

Bristen på transparens är allvarlig med hänsyn till den idag väl kända kopplingen mellan konfliktområden och utvinningen av mineraler.

Anlitar före detta soldater

Granskningen visar också att Mineral Invest köper bevakningstjänster från soldater som tidigare tillhörde ett förband som misstänks för etnisk rensning av minoritetsbefolkningar.

Mineral Invests aktier köps och säljs på Aktietorget. Rapporten "A lot of Gold, a lot of Trouble" pekar på Aktietorgets bristande riktlinjer, krav på transparens och information om de företag, verksamma i riskfyllda post-konfliktländer, vars aktier de säljer.

Konfliktmineraler finansierar våld och övergrepp

Vinster från de så kallade ”konfliktmineralerna” har tidigare finansierat både rebellgrupper och den kongolesiska armén.

Brott mot mänskliga rättigheter har tidigare uppmärksammats både internationellt och nationellt i samband med mineralutvinning, särskilt i östra Kongo.

Trots det har Mineral Invest varken kartlagt, eller förebyggt, risker där verksamheten kan bidra eller kopplas till brott mot mänskliga rättigheter, farliga arbetsförhållanden eller inverkan på miljön.

Rekommendationer till Mineral Invest

I rapporten "A lot of Gold, a lot of Trouble" rekommenderar Swedwatch och Diakonia Mineral Invest att:

Avsluta samarbetet med de kongolesiska militärer som anlitats som bevakningsföretag, och vid kontrakterandet av ett nytt säkerhetsföretag följa FN:s riktlinjer gällande säkerhet och skydd av mänskliga rättigheter.

Upprätta en plan för att bidra till hur lokala gruvarbetare, verksamma på marken Mineral Invests upplåter, kan ersätta användandet av kvicksilver och förbättra sina arbetsmetoder.

Följa de sociala och miljömässiga åtaganden som företaget självt formulerar på sin hemsida.

Följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s frivilliga riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

Rekommendationer till svenska regeringen

Även den svenska regeringen har ett ansvar och en roll att fylla. Därför rekommenderar Swedwatch och Diakonia den svenska regeringen:

Att anpassa svensk lagstiftning till kraven på så kallad due diligence, skälig försiktighet, i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Att samverka med internationella aktörer, exempelvis EU, OECD och FN, för att ge myndigheter och allmänhet en ökad insyn i börsnoterade gruvbolags finansiella flöden och skatteuppgörelser.

Ladda ner rapporter