En upp och nervänd bild av ett vattenglas.

Vet du hur absurd världen är?

Självklarheter för dig är långt ifrån verklighet för alla