Diakonia - Människor som förändrar världen

Trotsa cykelansiktet!

I början av 1900-talet varnades kvinnor i Sverige för att de kunde drabbas av kroniskt cykelansikte om de vågade sig upp i cykelsadeln. Det sades att deras ansiktsdrag kunde förvridas och förfulas av ansträngningen. Men egentligen var varningen bara ännu ett sätt att begränsa kvinnors och tjejers rörelsefrihet.​

Nu gör vi cykelansiktet till en protestsymbol mot alla absurda, orättvisa och orimliga begränsningar som kvinnor möter runt om i världen.

I Bangladesh lär Diakonia tjejer att cykla. Här är det fortfarande inte självklart att de får det. Men med cykeln kan de lättare och billigare ta sig till skolan. Och att kunna gå i skolan minskar risken för barnäktenskap. När tjejerna lär sig cykla ökar jämställdheten i landet!

Just nu sätter coronapandemin bokstavligen käppar i hjulen för många tjejer i Bangladesh. Landets skolor är stängda och familjers ekonomi försämras. Utan skolundervisning löper tjejerna än större risk att giftas bort redan som barn. Du behövs mer än någonsin!