Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia i Asien

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd i Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Kambodja och Thailand. Diakonia arbetar alltid tillsammans med lokala organisationer. 

Det samlade målet för alla insatser är att bekämpa fattigdom, stärka jämställdhet och medverka till att de mest utsatta människorna får ett värdigt liv.

 • Bangladesh

  I Bangladesh arbetar Diakonia med lokala samarbetsorganisationer för att öka medvetenheten och respekten för mänskliga rättigheter. Och genom att ge tillgång till sociala och ekonomiska resurser strävar vi efter att öka jämställdheten. Diakonia i Bangladesh
 • Kambodja

  I Kambodja stöder Diakonia en rad samarbetsorganisationer på både lokal och nationell nivå. Våra samarbetsorganisationer arbetar med mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och social och ekonomisk rättvisa. Diakonia i Kambodja
 • Myanmar/Burma

  I över 20 år har Diakonia stöttat humanitära insatser och utvecklingsprogram, både inom Myanmar/Burma och längs med gränsen mot Thailand. Diakonias samarbetsorganisationer arbetar i några av de svåraste och mest konfliktdrabbade områdena i landet. Att stärka det civila samhället är en nyckeluppgift. Diakonia i Myanmar
 • Sri Lanka

  Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar för en hållbar förändring i Sri Lanka. Det gör vi genom att främja en helhetssyn som inbegriper jämställdhet, konfliktkänslighet och ett fokus på miljön – inte minst klimatförändringar. Diakonia i Sri Lanka
 • Thailand

  I Thailand stöder Diakonia lokala samarbetsorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Thailand. Våra samarbetsorganisationer arbetar med etniska minoritetsgrupper kring frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati, social och ekonomisk rättvisa och jämställdhet. Diakonia i Thailand

Stöd Diakonias arbete i Asien