Nyhet

Det här lovar partierna om biståndet

2024-06-25

Diakonias partienkät 2024 visar att det finns en bred enighet om att höja och återställa biståndsnivån vid nästa riksdagsval.

Samtidigt är skillnaderna stora mellan partierna om innehållet. Ska biståndet främja export? Är jämställdhet prioriterat? Avgörande frågor där ett parti helomvänder jämfört med i fjol.

Diakonia har inför årets Almedalsvecka ställt sex frågor till riksdagspartierna om inriktningen för svenskt bistånd. Det är viktiga frågor som har stor effekt på hur vi möter svåra utmaningar som klimatförändringarna, ökade konflikter och kriser och det växande motståndet mot kvinnors, flickors och hbtqi+ personers rättigheter.
 
Årets partienkät toppas av Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Samtidigt tappar de två regeringspartierna Liberalerna och Kristdemokraterna placeringar efter en rad bekymmersamma svar. Moderaterna hamnar i botten och Sverigedemokraterna har inte svarat på enkäten. 

Återställande av biståndet till 1 procent av BNI redan i 2027 års budget? 
På frågan om vilket år partierna vill återställa biståndsnivån till 1 procent av BNI svarar Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att det ska ske senast 2027 - i den första budgeten efter valet 2026. Trots kritik från Socialdemokraterna mot regeringens sänkning av biståndet vill Socialdemokraterna till skillnad från de andra partierna inte ange ett årtal för återställandet av 1 procent av BNI. Liberalerna vill inte heller ange årtal.

En bred majoritet av partierna ger stöd till själva principen att avsätta motsvarande en hundradel av landets BNI i bistånd - Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Moderaterna utmärker sig som enda parti att inte ge stöd till principen.  

– Att en så bred majoritet av partierna både ger stöd till principen och vill sätta ett konkret årtal är goda nyheter för de som värnar biståndet. För människor i fattigdom och förtryck är det livsviktigt att dessa partier står fast vid enprocentsnivån och att detta blir en principfråga inför valet 2026, säger Mattias Brunander, generalsekreterare på Diakonia.

En bred majoritet motsätter sig ett bistånd som verkar för svenska export- och migrationspolitiska mål 
Både den samlade oppositionen Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och två av regeringens partier - Liberalerna och Kristdemokraterna - ger klara besked att de motsätter sig att ”svenskt bistånd ska verka för svenska export- och migrationspolitiska mål”. Enbart Moderaterna menar att svenskt bistånd kan användas för att stödja svensk export. Samtliga partier ger stöd till de internationella principerna om utvecklingseffektivitet.  

– Att använda bistånd för att finansiera svenskt exportfrämjande är dåligt bistånd. Att så många partier kritiserar detta ger hopp om mer effektivt bistånd efter valet 2026, kommenterar Mattias Brunander.

Starkt stöd för jämställdhet och kvinnors, flickors och hbtqi+-personers rättigheter - men Kristdemokraterna backar  
Regeringen brukar framhålla att jämställdhet ska förbli ett kärnvärde i utrikespolitiken. Men nu svänger Kristdemokraterna och menar att jämställdhet inte alltid är relevant. Det är en total kursförändring sedan förra året. Alla andra partier som svarat på enkäten vill se att jämställdhet integreras i utrikespolitikens alla delar. Sverigedemokraterna har dock inte svarat på enkäten alls.

– Kristdemokraterna och övriga regeringspartier behöver visa att de menar allvar när de talar om att jämställdhet ska förbli ett kärnvärde. Detta bör tydligt lyftas fram i deras politik, annars riskerar jämställdhetsperspektivet att falla mellan stolarna, säger Anna Berggren, policyrådgivare för jämställdhet på Diakonia.

Till partienkäten

Diakonias partienkät 2024

Sex svar som sticker ut
1. Av de partier som stödjer principen om att avsätta minst 1 procent av BNI till bistånd är Liberalerna och Socialdemokraterna ensamma om att inte svara när det ska ske. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har angett senast år 2027.

2. Det är positivt att Socialdemokraterna så tydligt avvisar att bistånd ska vara styrt av svenska export- och migrationspolitiska mål, vilket partiet förtydligar i en kommentar “Syftet med biståndet är inte att främst verka för svenska export- och migrationspolitiska mål, men naturligtvis är det positivt om det som en följd av vår biståndspolitik även främjar detta. Men målet för biståndet ska även fortsättningsvis vara att bekämpa fattigdom, främja demokrati och mänskliga rättigheter.”  
 

3. Moderaternas besked om att de säger sig stödja de internationella principerna om effektivt utvecklingssamarbete är bra, men partiet tycks inte förstå vad principerna innebär då de villkorar stödet i sin kommentar till frågan: ”den mån principerna överensstämmer med regeringens prioriteringar för ett effektivt bistånd”. Det blir extra tydligt när Moderaterna som enda parti ger stöd till att svenskt bistånd ska verka för svenska export- och migrationspolitiska mål.

4. Att Kristdemokraterna sedan förra året har svängt och inte längre stödjer att jämställdhet ska integreras i alla delar av utrikespolitiken, är en mycket bekymmersam utveckling.
 
 
5. Att Liberalerna inte vill svara på frågan om det behövs en handlingsplan för det globala jämställdhetsarbetet.  
 

6. Diakonia varnar för att Moderaternas svar kring jämställdhet brister i trovärdighet, då regeringen verkligen behöver visa handlingskraft om de menar allvar om att jämställdhet ska förbli ett kärnvärde. 

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva