Fyra unga kvinnor sitter vid symaskiner. En av kvinnorna har en bebis i en sjal på ryggen.
Nyhet

Sverige står inte längre upp för biståndet

2023-05-09

När OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, nyligen redovisade siffrorna över det globala biståndet för 2022 visade det sig att Sverige utmärker sig. Klart står att Sverige, trots enorma behov av bistånd i världen, medvetet tagit av sig ledartröjan.

Under 2022 ökade det globala biståndet med 14 procent, till 204 miljarder dollar, enligt siffror från OECD:s utvecklingskommitté. Trots att biståndet ökar, pekar OECD:s siffror på stora orättvisor. Den största tydliga ökningen av biståndet var nämligen till de rika länderna själva, som använder biståndsmedel till att finansiera det egna flyktingmottagandet. Detta samtidigt som biståndet till exempelvis länder söder om Sahara minskade med 8 procent.

Behoven i världen har aldrig varit större. Inte minst när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Dessutom ledde coronapandemin till att utvecklingen gick bakåt när det gäller både hunger och fattigdomsbekämpning. Ändå finansierades FN:s humanitära appeller under 2022 enbart till 57 procent. Det betyder att miljontals människor som befinner sig i humanitär nöd, saknar stöd.

Ukraina får mest

Ukraina står ut som ett av de länder som fick mest bistånd 2022, vilket är viktigt och bra. Men stödet till Ukraina tränger undan insatser i andra delar av världen. Världsbanken beräknar att återuppbyggnaden i Ukraina kan kosta över 400 miljarder dollar. Därför uppmanar OECD att stödet till Ukraina finansieras utanför det ordinarie biståndet.

OECD:s siffror visar också att Sverige som tidigare stått för solidaritet med fattiga och människorättskämpar världen över, nu frivilligt tagit av sig ledartröjan.

Sverige sticker ut på tre områden:

 1. Sverige minskar sitt bistånd i relation till BNI, medan den totala trenden är att andra givarländer ökar sitt bistånd.
 2. Sverige finansierar det egna flyktingmottagandet med biståndspengar, medan en majoritet av givarländerna finansierar egna flyktingkostnader utanför det planerade biståndet.
 3. Sverige tar mer från biståndet än vad som är tillåtet, enligt det system som riksdagen beslutat om ska finansiera flyktingmottagande. Både den nuvarande regeringen och den tidigare tar mer i avräkningar än systemet tillåter.

  Olycklig utveckling

  Det är en olycklig utveckling. Bistånd kan inte ensamt vända utvecklingen i länder. Men bistånd kan bidra till att ge hopp till människor som organiserar sig emot korrupta, odemokratiska ledare eller till kvinnor och flickor som utmanar könsbaserat förtryck. Där har Sveriges bistånd en viktig roll att fylla.

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva