Gruvarbetare i DRC utanför gruvöppning
Nyhet

Sverige på efterkälken med lagstiftning för hållbart företagande

2020-08-07

När EU och andra länder tar initiativ till att utforma bindande regler för att företag ska ta ansvar för verksamhetens påverkan på mänskliga rättigheter sitter Sveriges regering och riksdag med armarna i kors. En lagstiftning på området måste snarast tas fram, i dialog med organisationer inom civilsamhället, fackförbund och företag, utifrån ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Coronapandemin har enligt den Internationella arbetsorganisationen (ILO) och människorättsorganisationer ytterligare försämrat arbetsvillkoren för människor runt om i världen. Tusentals fackligt organiserade har mist jobbet när arbetsgivare utnyttjat pandemin för att bli av med fackanslutna arbetstagare. Kvinnor, som redan var överrepresenterade i jobb med usla villkor, blir nu ännu mer diskriminerade.

Antalet människorättsaktivister som mördas i världen ökar. Ofta handlar det om människor som försvarar rättigheter och miljö kopplat till kommersiella projekt kring råvaror, gruvor, mark och vattenkraft.

Och från Kina kommer nu rapporter om planer på fångläger för landets muslimska minoritet, som kan rymma 10 000-tals människor. Människorättsorganisationer har dokumenterade fall av omfattande tvångsarbete och eftersom en femtedel av världens bomull exporteras från denna del av världen riskerar alla företag som handlar med Kina att involveras i denna verksamhet.

Svenska politiker med armarna i kors

Men trots denna negativa utveckling fortsätter Sverige att vara ett av de EU-länder som saknar bindande regler för att hindra företag från att bidra till brott mot mänskliga rättigheter. Både Statskontoret (2018) och Agenda 2030-delegationen (2019) har rekommenderat en process för att ta fram lagstiftning kring så kallad human rights due diligence (HRDD). När nu EU-kommissionen har aviserat att EU-regler är på väg duger det inte att riksdagen och regeringen sitter med armarna i kors.

Stöd för lagstiftning finns också hos svenska företag. Nyligen gick H&M, Ericsson och Telia ut i ett upprop till stöd för bindande regler och jämnare spelgregler.

Tillsätt en inkluderande utredning

Sveriges regering måste snarast tillsätta en utredning för en HRDD-lagstiftning. Det är centralt att det sker i dialog med civilsamhällesorganisationer, fackliga organisationer och företag, samt att det har ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Parallellt bör Sverige offentligt stödja och aktivt delta i arbetet för en lagstiftning på EU-nivå.


Två gruvarbetare i DRC utanför gruvöppningen.

Hållbart företagande

Företagen måste respektera mänskliga rättigheter

Diakonia arbetar för att företag ska respektera mänskliga rättigheter och främja jämställdhet. För en hållbar och jämställd utveckling måste även privata aktörer vara med. Företag måste känna till och motverka negativ påverkan på människor och miljö i hela sin verksamhet, vara transparenta och konsultera dem som påverkas.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva