Personal från ambassaden i Kambodja på fältbesök
Nyhet

Sverige kan inte överge
demokrati­kämparna i Kambodja

2020-12-07

Människorättsorganisationer vittnar om överfulla fängelser, tortyr och utomrättsliga avrättningar. Situationen för demokratikämparna i Kambodja är akut. Ändå har regeringen beslutat att stänga den svenska ambassaden i Phnom Penh.

I juni 2020 aviserade regeringen sitt beslut att avsluta delar av det bilaterala statliga biståndet till Kambodja för att koncentrera och öka insatserna för demokrati och mänskliga rättigheter genom det civila samhället. Det är ett beslut vi respekterar. Men vad man måste förstå om svenskt bistånd i länder med grova övergrepp på människorättsaktivister, är att den diplomatiska statusen och närvaron i länderna ofta har en avgörande betydelse för att skydda hotade demokratikämpar.

Sedan i juli i år har minst 25 människorättsaktivister fängslats i Kambodja. Flera är fackliga ledare. En del av dem som därefter har släppts har tvingats underteckna löften om att inte fortsätta bedriva demokratiarbete. Andra är fortfarande fängslade och riskerar åtal för uppvigling, något som kan leda till långa fängelsestraff.

En livlina för demokratikämpar

Det svenska biståndet till Kambodja har under lång tid varit en livlina för många av dessa människorättsförsvarare. Medan andra givarländer har valt att koncentrera sitt bistånd till länder där givarna har geopolitiska eller kommersiella intressen har Sverige utan att ha andra starka egenintressen gett stöd till kvinnoorganisationer och människorättsaktivister. Detta har skapat ett starkt förtroende för Sverige, inte bara i närområdet i Asien, utan även i andra länder i Afrika, Latinamerika och Mellanöstern.

Avgörande med internationellt tryck

Sveriges diplomatiska och politiska roll gör det möjligt att besöka politiska fångar, att närvara vid rättegångar, att få tillgång till landets regeringsrepresentanter. Genom att samverka med andra internationella aktörer som EU och FN kan vi dessutom sätta gemensamt tryck utifrån. Den diplomatiska närvaron underlättar för både lokala och internationella människorättsorganisationer, däribland Diakonias landkontor, att få de tillstånd som krävs för att verka i en svår kontext.

Sida och Utrikesdepartementet har därför olika roller att spela i dessa länder och våra samarbetsorganisationer vittnar om att det politiska trycket från det internationella samfundet är ett nödvändigt komplement till det fortsatta demokratistödet till människorättsaktivister. 

Kambodja är inget undantag.

"Jag är rädd för att stängningen av ambassaden i Kambodja kommer att följas av fler."

Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia

Lokala organisationer vädjar till Linde

I ett gemensamt brev till utrikesminister Ann Linde uttrycker 50 lokala organisationer från det kambodjanska civila samhället, av vilka tio är samarbetspartners till Diakonia, sin oro över vilka konsekvenser beslutet att stänga ner den svenska ambassaden kommer att få för mänskliga rättigheter i landet. I brevet vädjar de till regeringen att tänka om och vädjar om fortsatt diplomatisk närvaro.

Oförenligt med demokratisatsningen

I ljuset av Sveriges officiella och pågående satsning för att öka engagemanget för demokrati blir beslutet att stänga ambassaden och helt lämna landet närmast obegripligt. När vi försöker förstå varför detta sker får vi till svar att Finansdepartementen har aviserat besparingskrav för förvaltningen. Detta sker i tider av pandemi då regeringen samtidigt delar ut stödpaket till företag på hundratals miljarder.

Jag är rädd för att fler svenska ambassader kan komma att stängas ner för att hålla förvaltningskostnader nere. Att ambassaden i Kambodja bara är först ut. Men att överge dessa demokratikämpar är inte ett ansvarsfullt sätt att agera, särskilt inte som de uppfattat ett löfte från Sverige om ökat stöd. 

Det är dags att regeringen justerar förvaltningsanslaget och klargör att en diplomat även fortsättningsvis kommer vara placerad i Phnom Penh.

Och det brådskar.


Ladda ner brevet

Brev till Ann Linde

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva