Gruvarbetare i DRC utanför gruvöppning
Nyhet

Svenska vapen motverkar jämställdhet

2017-03-19

Sverige är ett av de länder i världen som har störst vapenexport per invånare. Och många av köparna är odemokratiska regimer och diktaturer som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. I de samhällena är kvinnor och hbtq-personer extra utsatta.

– I odemokratiska och militariserade samhällen är konservativa könsroller en central ingrediens. De här könsrollerna hävdar att män är naturliga ledare och att ”en riktig man” tar till våld när en konflikt uppstår. Att en kvinnas enda roll är att stanna hemma och ta hand om familjen, och att hon inte ska vara med där besluten fattas, inte ens när besluten handlar om hennes eget liv. Att kvinnor är svaga och behöver beskyddas och kontrolleras av män, säger Jenny Enarsson, genderrådgivare på Diakonia.

När den här typen av värderingar normaliseras av staten samtidigt som tillgången till vapen ökar, så tvingar det in både kvinnor och män i destruktiva roller. Konsekvenserna för jämställdheten blir katastrofala.

"Vapen som är tillverkade för krig hamnar också hos civila, och med fler vapen i omlopp blir ett samhälle mer brutalt. Då blir även våldet mot kvinnor i hemmet vanligare och grövre. Och i odemokratiska regimer som saknar ett fungerande rättssystem, och där våld inom äktenskapet ibland inte ens är olagligt, har en kvinna som blir utsatt för våld ingenstans att vända sig."

Jenny Enarsson, genderrådgivare på Diakonia.

Det här drabbar även organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter. I auktoritära samhällen används ”nationens säkerhet” ofta som en ursäkt för att förfölja och tysta aktivister, och för att hindra dem från att protestera mot orättvisor. De aktivister som jobbar för kvinnors rättigheter och hbtq-rättigheter – alltså jämställdhetsfrågor – attackeras ofta särskilt hårt.

– Ofta är de här aktivisterna de enda som driver jämställdheten framåt. Vad för slags samhällen blir resultatet om de tystas? Det är mot den här bakgrunden som vi måste förstå svensk vapenexport. Den sker inte i ett vakuum, säger Jenny Enarsson.

Just nu driver Diakonia kampanjen Kryphålet för att få ett slut på exporten av vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Exporten till länder som systematiskt hindrar kvinnor och hbtq-personer från att utöva de rättigheter som alla människor har måste få ett slut. Så att Sverige kan börja föra en feministisk utrikespolitik – på riktigt.

Sverige är ett av de länder i världen som har störts vapenexport per invånare. Vi säljer också vapen till odemokratiska regimer och diktaturer, och till länder som systematiskt kränker mänskliga rättigheter, länder där kvinnor å hbtq-personer är extra utsatta.

Foto på Magnus Walan

Magnus Walan

Senior policyrådgivare

Skicka epost
08-453 69 16
Två gruvarbetare i DRC utanför gruvöppningen.

Hållbart företagande

Företagen måste respektera mänskliga rättigheter

Diakonia arbetar för att företag ska respektera mänskliga rättigheter och främja jämställdhet. För en hållbar och jämställd utveckling måste även privata aktörer vara med. Företag måste känna till och motverka negativ påverkan på människor och miljö i hela sin verksamhet, vara transparenta och konsultera dem som påverkas.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva