En symbol för jämställdhet på en mörk bakgrund
Nyhet

SRHR under attack

2018-09-19


Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter står under en global attack. Hur vår nya regering än kommer att se ut är det viktigt att den för vidare Sveriges långa tradition som global förkämpe på området.

I Diakonias partiledarenkät i våras frågade vi om Sverige ska fortsätta att ha en internationell ledarposition och ge politiskt och finansiellt stöd för SRHR som både en rättighets- och jämställdhetsfråga. Alla partiledare svarade ja.

För att kunna utöva sina mänskliga rättigheter måste man kunna ta beslut om sin egen kropp och sexualitet. Idag inskränks den möjligheten även på platser där den tidigare respekterats.

Riskerar fängelse för missfall

Den guatemalanska kongressen förväntas snart rösta igenom ett lagförslag som utökar landets redan restriktiva abortlagstiftning och innebär att kvinnor som gör abort (och även kvinnor som råkar ut för missfall) riskerar fängelse. I ett tal i början av september pratade Tanzanias president om preventivmedels negativa effekt på befolkningsstorleken och rekommenderade att kvinnor slutar använda dem. I USA har presidenten nominerat en domare som är abortmotståndare till Högsta domstolen.

I Diakonias partiledarenkät säger Sverigedemokraterna (efter att de svarat Ja på frågan om Sverige som förkämpe för SRHR) att abort inte kan ses som en allmängiltig mänsklig rättighet och partiet förespråkar en sänkning av abortgränsen.

Abortrelaterade dödsfall kan förhindras

Varje år dör 47 000 kvinnor världen över till följd av osäkra aborter. Och cirka 7 miljoner kvinnor behöver årligen sjukvård till följd av osäkra aborter. Deras situation går att förändra. Världshälsoorganisationen WHO konstaterar att nästan alla abortrelaterade dödsfall och skador skulle kunna förhindras genom sexualupplysning, användning av effektiva preventivmedel, tillgång till säkra och lagliga aborter och vård av komplikationer i god tid. Sverige har länge verkat för att så ska ske och det måste vi fortsätta göra.

Gemensamt uttalande till stöd för aborträtten

28 september är den internationella aborträttsdagen. Med anledning av detta har Diakonia tillsammans med 222 andra organisationer från hela världen undertecknat ett uttalande. Uttalandet lästes upp på MR-rådets 39:e möte 24 september till stöd för aborträtten och de personer och organisationer som jobbar varje dag för att försvara den. Uttalandet har tagits fram av RFSU och fem andra internationella SRHR-organisationer.


Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva