kollage med ansikten
Nyhet

Sätt stopp för attacker mot miljöförsvarare

2019-12-12

Världen över utsätts människor för hot och attacker när de protesterar mot företag som förstör miljön och riskerar människors liv och hälsa. I en ny rapport uppmanar Diakonia tillsammans med sex andra organisationer företag att ta krafttag mot försvarares utsatta situation, och stater att lagstifta om företagens ansvar.

Miljö- och människorättsförsvarare spelar en central roll i upprätthållandet av demokratiska principer, och deras arbete är oumbärligt för att ställa företag till svars för negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter. Samtidigt utsätts dessa försvarare allt oftare för allvarliga repressalier när de står upp för arbetsrätten eller protesterar mot gruvor, dammar eller andra projekt som drabbar miljö och människor negativt. Sedan 2015 har över 2 000 företagsrelaterade attacker mot försvarare registrerats, och mellan åren 2017 och 2018 ökade antalet med mer än 10 procent.

Rapporten Defenders at Risk: Attacks on human rights and environmental defenders and the responsibility of business beskriver den oroväckande utveckling där allt fler miljö- och människorättsförsvarare hotas och dödas. Rapporten är baserad på intervjuer med försvarare i nio länderoch enundersökning av hur 22 stora svenska och europeiska företag arbetar med frågan, och på ett stort behov av insatser från både företag och stater för att vända den negativa trenden.

Människorna som skildras i rapporten är verksamma i bland annat Colombia, Bangladesh och Filippinerna – några av världens farligaste länder när det kommer till företagsrelaterade attacker mot de som försvarar arbetsrätt, miljö eller ursprungsfolk.

– I mitt land arbetar livsmedelsföretag hand i hand med militären, som ser oss som måltavlor, säger Ryan Mendoza, som har tvingats lämna sitt hemland Filippinerna för sitt arbete med att skydda ursprungsfolks rättigheter.

– Många av mina kolleger har mördats bara för att ha försvarat mänskliga rättigheter. De här företagen måste ställas till svars.

I rapporten uppmanar organisationerna företag att beakta MR- och miljöförsvarare i sina riskanalyser och att införa en nolltolerans mot attacker mot försvarare. Organisationerna uppmanar även EU och stater att anta lagstiftning som gör det obligatoriskt för företag att hantera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i sina värdekedjor, så kallad human rights due diligence.

Rapporten är skriven av Swedwatch i samarbete med ACT Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Diakonia, Afrikagrupperna, Fair Action och Latinamerikagrupperna.


Två gruvarbetare i DRC utanför gruvöppningen.

Hållbart företagande

Företagen måste respektera mänskliga rättigheter

Diakonia arbetar för att företag ska respektera mänskliga rättigheter och främja jämställdhet. För en hållbar och jämställd utveckling måste även privata aktörer vara med. Företag måste känna till och motverka negativ påverkan på människor och miljö i hela sin verksamhet, vara transparenta och konsultera dem som påverkas.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva