Nyhet

"Inget kan leva i det här vattnet"

2024-03-21

Peru är ett land med rika naturresurser och biologisk mångfald. Men stora områden har drabbats hårt av föroreningar från gruvindustrin och orenat avloppsvatten. Hela flodbanker är förgiftade och vattnet är så giftigt att det varken kan användas till djur eller växter. Många människor som bor i området har drabbats av hälsoproblem efter att gifterna har trängt ner i grundvattnet.  

Ett av områdena som drabbats är Puno som ligger intill Titicacasjön. Majoriteten av invånarna här tillhör urfolken Aymara eller Quechua, och har historiskt påverkats av rasism och utanförskap. Något som bara förvärrats i och med vattenbristen. I över ett decennium har befolkningen mobiliserat sig i kampen för rent vatten. Men det är inte bara en miljökamp, ​​utan en kamp för själva livet.  

”Jag har bott vid den här floden hela mitt liv. Innan var vattnet klart och det var fullt av regnbågslax. Nu är det helt dött, inget kan leva i det här vattnet.” säger Germán Cayetano, som är deltagare i verksamheten som stöttas av Diakonia.

Diakonia och våra samarbetsorganisationer finns på plats i landet. Genom informationskampanjer och regelbundna tester av vattnets kvalitet arbetar Diakonia långsiktigt och står på människornas sida i kampen om vattnet.   

Diakonias samarbetsorganisation Derechos Humanos y Medio Ambiente, Dhuma, fokuserar även på att få med ungdomar i miljöarbetet. Elever från den närliggande skolan genomför regelbundet mätningar av vattnet. Resultaten från mätningarna används för att informera makthavare och driva på för att lagar och regler gällande företag och mänskliga rättigheter ska uppfyllas. Dhuma jobbar för Aymara- och Quechua-folkens rättigheter. 

Bristen på rent vatten är en hälsofara. Anders Berntell som är ledamot i Diakonias styrelse och som hela sitt arbetsliv arbetat med vattenfrågor berättar: 

Situationen för dem som drabbas av föroreningar från gruvindustrin kan vara mycket allvarlig. Men samtidigt är gruvindustrin viktig för landets ekonomiska utveckling. Företagen måste ta ansvar för att minska sina utsläpp så att varken människor eller miljö påverkas, och staten måste se till att detta sker. Att hitta lösningar som är hållbara. På samma sätt som storskaliga jordbruk måste ta ansvar för att deras påverkan inte rubbar ekosystemen.

När kemikalier och andra utsläpp från jordbruk och industrier når vattendrag och floder sprids de vidare till byar som ligger nedströms och påverkan på vattnet blir mycket större än bara i närområdet där utsläppet skett.

 I Peru är det viktigt att staten, civilsamhället och företagen/industrin tar ett ansvar tillsammans.

Den 22 mars, är det Världsvattendagen. Du kan vara med och stötta Diakonias arbete för att fler ska få tillgång till rent vatten. Var med och stötta Diakonias arbete i Peru. Skänk en gåva här.

Mål nummer 6: rent vatten och sanitet åt alla

Globala målen

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

Arbetet i Puno är bara ett exempel på vad Diakonia kan göra med stödet från Postkodlotteriet.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.