Personal från EUs biståndsorgan bland barn i Uganda
Nyhet

EU:s biståndsorgan godkänner Diakonia som strategisk partner

2020-06-10


EU-kommissionens biståndsorgan, ECHO, har godkänt Diakonia som humanitär aktör och strategisk partner. Det ökar vår möjlighet att i samarbete med andra organisationer bidra till att rädda liv och lindra nöd i de länder vi bedriver humanitärt stöd.

EU:s biståndsorgan ECHO bedömer att Diakonia och våra samarbetsorganisationer har tillräcklig kapacitet, kvalitetssystem och kunskap om den humanitära situationen i de länder vi verkar i för att genomföra ECHO:s humanitära arbete.

– Godkännandet är ett viktigt kvitto på Diakonias och våra samarbetsorganisationers humanitära arbete. Vi kommer nu att arbeta fram en strategi för hur vi ska kunna samarbeta så effektivt som möjligt med ECHO, säger Julle Bergenholtz, Diakonias rådgivare för humanitärt stöd.

Ökade möjligheter att rädda liv och lindra nöd

Genom partnerskapet, som kallas Framework Partnership Agreement, FPA, kommer Diakonia att kunna ansöka om humanitära projekt genom ECHO, vilket ökar vår möjlighet att i samarbete med andra organisationer bidra till att rädda liv och lindra nöd i de länder vi bedriver humanitärt stöd. Våra olika landkontor kommer också att kunna föra dialog direkt med ECHO på en lokal nivå för att på bästa sätt kunna bidra till att uppfylla ECHO:s humanitära prioriteringar.

–Flera av Diakonias landkontor har redan börjat sätta upp planer för att se hur programmen kan svara upp mot de behov som ECHO identifierat och prioriterat. Samarbetet kommer även att hjälpa oss att effektivisera vårt arbete och våra system, fortsätter Julle Bergenholtz.

Diakonia har mångårig erfarenhet av att genomföra EU-finansierade projekt utifrån ett utvecklingsperspektiv i ett flertal av våra verksamhetsländer. Men partnerskapet med ECHO öppnar ytterligare en dörr för oss att kunna genomföra projekt med fokus på akut distribution av mat, vatten och sanitet och skydd, samt utbildning i krisdrabbade områden

Stärker lokala organisationers humanitära arbete

Att stärka det lokala humanitära stödet, den så kallade lokaliseringsagendan, är ett av tio mål inom Grand Bargain, en överenskommelse som slöts vid det humanitära FN-toppmötet i Istanbul 2016, när länder och civilsamhällesorganisationer satte upp mål och åtaganden för hur den humanitära sektorn ska kunna förbättras inom olika områden.

–Vi ser samarbetet som en viktig del i att stärka det lokala civilsamhällets förmåga att genomföra kvalitativt humanitärt arbete, eftersom alla projekt genomförs av våra lokala samarbetsorganisationer och nätverk, avslutar Julle Bergenholtz.