Gruvarbetare i DRC utanför gruvöppning
Nyhet

EU lovar företagslag om mänskliga rättigheter

2020-05-12

Diakonia välkomnar varmt EU-kommissionens beslut att ta fram en EU-lag med krav på företag att genomföra en konsekvensanalys av hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter, en så kallad Human Rights Due Diligence. Nu förväntar vi oss att Sverige aktivt stöttar förslaget.


EU kommer att påbörja processen att ta fram en lagstiftning som reglerar företags hantering av mänskliga rättigheter och miljöskador, det meddelade EU:s justitiekommissionär Didier Reynders under ett webbinarium den 29 april, arrangerat av European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct, RBC. Utan att gå in på djupare detaljer om hur lagen kommer att utformas, sa Didier Reynders bland att ”ett regelverk utan sanktioner inte är ett regelverk”, och att lagen kommer att omfatta alla sektorer. Ett lagförslag ska vara klart redan nästa år och en konsultation kring lagstiftningen kommer att påbörjas i närtid.

Frivillighet räcker inte

Detta är en viktig fråga som Diakonia har arbetat med i flera år. Vi har upprepat behovet av en lagstiftning som gör det obligatoriskt för företag att se över sina risker att negativt påverka mänskliga rättigheter i sin verksamhet, sina leverantörsled eller ekonomiska relationer. På flera sätt har Sverige och världssamfundet tagit steg i rätt riktning för ett mer hållbart företagande, men framförallt på policynivå. Situationen för arbetare i globala leverantörsled, eller för människor som vill försvara mark och vatten mot megaprojekt inom gruv- och energisektorn har inte förbättrats, vilket också coronakrisen har tydliggjort ännu mer. Människorättsförsvarare har gång på gång påpekat att frivilliga riktlinjer inte räcker. Granskningar visar att företagen många gånger inte följer upp sina egna riktlinjer kring mänskliga rättigheter.

Inom FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter, UNGP, är en så kallad Human Rights Due Diligence, HRDD, ett nyckelverktyg för företag att förstå, hantera och motverka negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Sverige har åtagit sig att följa UNGP, och har uttryckt sin politik i bland annat Sveriges handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter och Plattform för hållbart företagande. Regeringen har dock intagit en mycket avvaktande hållning till lagstiftning, trots påtryckningar från civilsamhället, rekommendationer i Statskontorets utredning och Agenda 2030-delegationens slutbetänkande. FN:s ramverk uttrycker tydligt statens ansvar att skydda mänskliga rättigheter, genom en ”smart mix” av både frivilliga och bindande initiativ.

Många företag positiva

Under det senaste året har ett antal svenska civilsamhällesorganisationer inom Concord Sverige rustat för en kampanj med krav på regeringen att tillsätta en utredning om lagstiftad HRDD, vilken var färdig att lanseras i mars. Coronautbrottet har dock tvingat oss att skjuta på kampanjen, men under årets gång har flertalet svenska företag, fackföreningar och organisationer valt att ställa sig bakom uppropet.

EU-kommissionens beslut att nu påbörja en lagstiftningsprocess välkomnas av många aktörer. Diakonia har tillsammans med över hundra europeiska organisationer och fackföreningar skrivit på ett upprop och nyligen kom ett uttalande från ett stort antal investerare som stödjer en lag om HRDD. Flera länder i Europa har redan tagit fram eller utreder nationell lagstiftning. Beslutet att påbörja en lagstiftningsprocess kommer också efter att kommissionen har begärt en studie som tydligt fastställde att bindande regelverk är det alternativ som skulle skapa störst positiv förändring när det gäller att stoppa människorättskränkningar och miljöproblem bakom produkter som säljs i EU.

Sverige kommer nu att behöva förhålla sig till det laginitiativ som EU-kommissionen har förmedlat.

Diakonia förväntar sig att:


  Två gruvarbetare i DRC utanför gruvöppningen.

  Hållbart företagande

  Företagen måste respektera mänskliga rättigheter

  Diakonia arbetar för att företag ska respektera mänskliga rättigheter och främja jämställdhet. För en hållbar och jämställd utveckling måste även privata aktörer vara med. Företag måste känna till och motverka negativ påverkan på människor och miljö i hela sin verksamhet, vara transparenta och konsultera dem som påverkas.

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva