Man utvinner guld i flodskreva
Analys

Analys: Så kan nya regeringen föra en rättvis klimatpolitik

2019-02-04

Januariavtalet gör att vi borde kunna hoppas på en mandatperiod med framåtblickande klimatpolitik. Det är särskilt lovande att klimatomställningen lyfts fram som central i den ekonomiska politiken och i målen för jobb, företagande och tillväxt.

Vi ser därför fram emot att den fyraåriga klimathandlingsplan som regeringen ska presentera senare i år omfattar alla samhällssektorer och inte missgynnar redan utsatta grupper.

Även konsumtionens utsläpp ska räknas


Bland de konkreta förslagen i den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna välkomnar Diakonia särskilt att Miljömålsberedningen får i uppdrag att bereda mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Detta har länge varit en blind fläck i svensk klimatpolitik. Ur ett globalt rättviseperspektiv är det viktigt att Sverige upprättar mål för konsumtionsbaserade utsläpp, eftersom det kommer att sätta ljuset på klimatpåverkan utanför landets gränser

I den partiledarenkät som Diakonia lät göra före valet angav ledarna för MP, L, V och KD att de var positiva till att ett sådant mål upprättas, och vi ser därför fram emot att Riksdagen kan rösta igenom ett förslag från Miljömålsberedningen så snart som möjligt.

Jämställdhet i klimatarbetet

Sverige har även ett ansvar under klimatkonventionen att stödja klimatomställning och anpassning till klimatförändringar i fattigare länder. Parisavtalet säger att omställningen ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och främja jämställdhet. Dessa områden berörs inte i fyrpartiöverenskommelsen, men i Diakonias partiledarenkät svarade sju av åtta riksdagspartier (alla utom SD) ja på frågan om de kommer att arbeta för ett starkare jämställdhetsperspektiv i klimatarbetet. Med en sådan stark majoritet förväntar vi oss därför att Sverige är föregångare på klimatområdet genom att fortsätta följa upp den handlingsplan för jämställdhet som finns under Parisavtalet.

Med samma partier i regering som tidigare, och med stöd av Centern som uttryckt stöd för att Sverige ska bidra med klimatfinansiering utöver biståndet, förväntar vi oss också att Sverige fortsätter att vara ledande när det kommer till att finansiera klimatomställningarna.


Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva