text ur kampanjen hjärta världen
Nyhet

Akut läge för demokratins försvarare

2018-05-22

Världsläget för demokratin och mänskliga rättigheter är akut. Den slutsatsen drar Diakonia och ytterligare 17 svenska organisationer i en ny rapport.

Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare och för tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Det visar rapporten ”Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering”. Under 2017 backade den demokratiska utvecklingen i fler länder än den gick framåt i. Och endast tre procent av världens befolkning lever i vad som kan anses vara öppna samhällen

– Människor dödas när de står upp för sina rättigheter och demokratin i världen går inte framåt, den backar, säger Georg Andrén, Diakonias generalsekreterare och ordförande för CONCORD Sverige – en plattform med 62 organisationer som arbetar tillsammans för rättvis och hållbar utveckling.

– Det är Sveriges ansvar att driva att EU och medlemsstaterna lever upp till sina åtaganden och ser till att människorättsförsvarare skyddas. När så inte sker måste det lyftas i den politiska dialogen, säger Georg Andrén.

Våldet kopplat till exploateringsprojekt

Exploateringen av naturre­surser och efterfrågan på mark ses som bidragande orsaker till den förvärrade situationen.

– Hoten riktar sig ofta mot människor som försvarar mark och naturresurser, däribland urfolk som ofta bor i och har sin försörjning av attraktiva naturområden säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Och våldet sker i princip alltid i samband med stora utvinnings- och exploateringsprojekt.

Slutsatser och rekommendationer

I rapporten ”Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering” konstateras att den demokratiska utvecklingen i världen backar för tolfte året i rad. Demokratins tillbakagång slår hårt mot kvinnors rättigheter och jämställdhet globalt. 

Rapporten rekommenderar bland annat att Sverige ökar sitt ekonomiska stöd till underfinansierade organisationer som drabbas av den negativa utvecklingen, inte minst de som drivs av kvinnor och hbtqi-personer. 

Rapporten föreslår också att regeringen skärper kraven på svenska företag när det gäller att respektera mänskliga rättigheter och skydda människorättsförsvarare. 

"Sveriges politik måste stärkas"

I rapporten beskrivs hur hoten mot människors rätt att organisera sig slår mot flera olika grupper. Bland annat märks en negativ trend för religions- och övertygelsefriheten i världen.

– Tre fjärdedelar av världens befolkning bor i länder med starka begränsningar av rätten till religions- och övertygelsefrihet, och det hotar även andra mänskliga rättigheter. Sveriges politik måste stärkas, säger Anders Malmstigen, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Demokratins tillbakagång slår hårt mot kvinnors rättigheter och jämställdhet globalt. I Honduras har Diakonias samarbetsorganisation CDM sett hur religiösa och fundamentalistiska grupper försöker stoppa de framsteg som gjorts för kvinnors rättigheter genom att förhindra kvinnors deltagande och cementera stereotypa könsroller i samhället. Men ordförande Gilda Rivera säger att de inte ger upp trots svårigheterna.

– Det här är en livsuppgift. Att fortsätta göra det vi gör och synliggöra det som händer. Att visa andra typer av värderingar och att skapa något positivt, säger Gilda Rivera.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva