Diakonia - Människor som förändrar världen

Ge en gåva till katastroffonden

Vi finns på plats i 25 länder och når effektivt ut med humanitär insatser när katastrofen slår till.

Du är med och räddar liv!

Pengarna i katastroffonden används till akuta insatser och återuppbyggnad, men även till det långsiktiga arbetet för att förebygga katastrofer.

Skänk en gåva

Summa: