Diakonia - Människor som förändrar världen

Stöd vårt arbete i torkdrabbade Mali och Burkina Faso

Just nu hotas miljontals människor av hungernöd på grund av torka. Vi är på plats i Burkina Faso och Mali och just nu går gåvor till vår katastroffond till det arbetet. Din gåva till Diakonias katastroffond går till akuta insatser men också till det långsiktiga arbetet för att förebygga katastrofer.

2018-07-14

Med din gåva gör du skillnad. TACK!

Skänk en gåva

Summa: