Diakonia - Människor som förändrar världen

Ge en gåva till vårt arbete vid katastrofer

Din gåva till katastroffonden används både till akuta insatser, till återuppbyggnad och det långsiktiga arbetet för att förebygga katastrofer. Just nu står världen inför en utmaning vi aldrig tidigare upplevt när coronaviruset sprids över världen. De som redan lever i fattigdom och utsatthet drabbas hårdast.

Med din gåva gör du skillnad. TACK!

Skänk en gåva

Summa: