Diakonia - Människor som förändrar världen
Människor som diskuterar

Diakoniaombud i församling

Ett Diakoniaombud i församlingen fungerar som en länk mellan Diakonia och församlingen och möjliggör engagemang. Det kan vara en anställd, en person i styrelsen eller i någon kommitté eller någon annan.

Vad gör ett ombud? 

Det finns olika sätt att vara ombud på - allt engagemang är värdefullt!

Sprida information

Detta är en bra grundnivå för ett ombuds engagemang.

Ombudet tar emot nyhetsbrev och utskick från Diakonia. Dessa kan komma i brevform 4-6 gånger per år eller via e-post och facebook

Sprider information vidare

Ser till att information från Diakonia syns i församlingens lokaler

Ser till att Diakonias arbete lyfts fram i gudstjänst och insamling

Lyfter fram Diakonias påverkanskampanjer och speciella insamlingskampanjer vid t.ex. katastrofer

Delar Diakonias inlägg på sociala medier

Rapporterar in Diakoniaaktiviteter

Mer engagemang

För den som vill finns det flera sätta att fördjupa sitt engagemang. Förutom punkterna ovan kan du:

Lära dig mer, t.ex. genom studiematerialet ”Förändring för världens skull”

Göra en plan för församlingens internationella arbete

Ha ett långsiktigt insamlingsmål och följa ett projekt eller samarbetsorganisation över tid

Vara aktiv i Diakonias påverkanskampanjer, kanske som ambassadör 

Jobba tillsammans med ungdomar för att skapa en aktivistgrupp eller med materialet Action 

Skapa ett team av intresserade som lyfter rättvisefrågor i och utanför församlingen

Delta i studieresor och ombudsträffar

Hjälpa till att skapa träffar för ombud i din region, län eller stad

Stöd till dig som ombud 
Vi på Diakonia arbetar för att det ska vara roligt och utvecklande att vara ombud. Därför har ombuden alltid tillgång till stöd av olika slag.

Träffar för ombud
För ombuden finns det varje termin ett utbildningstillfälle fyllt av inspiration och nätverkande.

Personlig kontakt
På Diakonia finns det flera personer som har som arbetar med att stötta dig som ombud. I några områden finns det länsombud  som också kan hjälpa till.

Lär känna ett land och en samarbetsorganisation
Inget är bättre än att själv kunna bygga relationer med människor i Diakonias stora globala nätverk. Några församlingar har valt att knyta nära kontakter med någon av Diakonais samarbetsorganisationer. Detta är ett flerårigt arbete som bygger engagemang, kunskap, känsla och långsiktighet.

Studieresor
Ungefär vartannat år erbjuder Diakonia studieresor till något av de länder vi jobbar i. På resan får du besöka projekt och se med egna ögon hur vi gör skillnad.

Studiematerial
Diakonia erbjuder material för att du ska få den kunskap du behöver för att trivas i ditt uppdrag. Studiematerialet ”Samma värld” ger dig grunden i Diakonias hjärtefrågor.

Mer information
Vill du veta mer om vad det innebär att vara ombud, kontakta Ida Hennerdal.