Diakonia - Människor som förändrar världen
Nzigire Mwa Shekeza från Kongo-Kinshasa är en av många eldsjälar i Diakonias nätverk. Genom organisationen AFEM kämpar hon för att våldet mot kvinnor ska upphöra. Foto: Joakim Roos

Församlingserbjudande 2013 - eldsjälar

Under 2013 fokuserade Diakonias församlingserbjudande på eldsjälar som runt om i världen kämpar mot fattigdom och för rättigheter, varje dag. Vi vill gärna att församlingarna lyfter eldsjälarna och sprider den låga och det engagemang som de drivs av.

2017-09-06

Bordspratare med eldsjälar

Vid gudstjänstfikat sker det ofta diskussioner om viktiga ämnen som församlingen engagerar sig i. Diakonia har tagit fram en bordspratare, där du exempelvis får möta eldsjälen Tep Vanny som kämpar för sin mark i Kambodja. Bordsprataren kan du vika ihop och sätta vid fikaborden.

En bön i eldsjälens tecken

Bönens kraft är stor, och alla böner hörs. Genom att be en bön i eldsjälens tecken visar församlingen sitt stöd i människors kamp för mänskliga rättigheter, frihet, demokrati och jämställdhet. Bönen går självklart att ändra utefter ändamål och ämne för gudstjänsten.

Andakt om Jesus

I andakten om Jesus som Diakonia har skapat engageras hela församlingen i vad Jesus och människan har sagt om honom och hans budskap. Andakten passar bra till exempelvis en insamlingsgudstjänst.

Boka en Diakoniahelg: Under Diakoniahelger i församlingar håller Diakonia workshops om rättvisa och mänskliga rättigheter, ofta tillsammans med artisten Zifa. I besöket är vi även med på gudstjänsten, antingen via vår ombudshandläggare Petter Jakobsson, som du även bokar Diakoniahelger av, eller vår generalsekreterare Bo Forsberg.