Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonia besöker ofta församlingar och berättar om sitt arbete. Här en bild från en workshop med Diakonia och artisten Mikael Zifa Eriksson.

Diakonias församlingar

Bakom Diakonia står cirka 1 000 kristna församlingar och deras medlemmar. Ett hundratal församlingar har identifierat sig som partnerförsamlingar. Dessutom finns det cirka 300 församlingsombud. De får löpande material och nyhetsbrev från Diakonia, ordnar aktiviteter med mera.

2017-02-21

En del av kyrkans internationella arbete

Församlingarnas stöd till och samarbete med Diakonia är en del av kyrkans engagemang. Det är ett naturligt komplement till samfundens egna internationella arbete.

Genom arbetet för mänskliga rättigheter, demokratisering, jämställdhet och social och ekonomisk rättvisa vill vi förverkliga visionen om Guds rike.

Bli partnerförsamling

Partnerförsamlingarna har lite tätare samarbete med Diakonia och ingår i ett aktivt nätverk för opinionsbildning. De får erbjudanden om utbildningar, möjlighet till träffar med internationella gäster och information om de kampanjer Diakonia driver. Kontakta Diakonia om din församling vill bli partnerförsamling med Diakonia.

Utse ett församlingsombud

Din församling kan också utse ett församlingsombud. Denna person upprätthåller kontakten mellan Diakonia och församlingen, organiserar aktiviteter, genomgår kurser och sprider information. Församlingsombuden väljs vid sina respektive församlingars årsmöten. Vill du vara ombud för din församling kan du kontakta Petter Jakobsson för mer information.

Följ med ut i världen

Då och då finns dessutom möjlighet för ombuden att delta på en studieresa ut i världen för att möta människor, organisationer och verksamhet som drivs med stöd från Diakonia. De som varit med om en resa delar sedan med sig av sina erfarenheter till andra här hemma, genom att delta i samlingar och vid informationstillfällen.

Församlingsaktiviteter

Vare sig din församling är en partnerförsamling eller inte kan den ägna sig åt många aktiviteter som kan lyfta fram Diakonias biståndsarbete, som exempelvis att ordna insamlingar eller presentera vittnesmål från Diakonias eldsjälar. 

Varje år producerar Diakonia material anpassat för både stora och små församlingar. Materialet kan användas för insamlingsaktiviteter, för gudstjänster och andakter, för att att människor ska lära sig mer om Diakonias arbete och internationella frågor men också för engagera människor i aktuella kampanjer.