Diakonia - Människor som förändrar världen
Sångare i kör Foto: Emma Milder

Diakonia och församlingen

Ett myller av liv, tusentals engagerade människor som vill att världen ska bli mer rättvis, som ifrågasätter den rådande ordningen och som vill att tro och handling ska vävas samman och livet bli helt. Det är Diakonia.

Teologi möter nationalekonomi och bönen möter jordbruksprojekt och anti-korruptionsarbete. Diakonia är en stor och professionell biståndsorganisation och den är intimt förknippad med svenska församlingars liv.

Bakom Diakonia står mer än 900 församlingar i Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissonen. Engagemanget i församlingarna är ryggraden i Diakonias arbete. Diakonias samarbete med organisationer runt om i världen är helt beroende av det engagemang som församlingar och enskilda människor i Sverige visar. 

En del av kyrkans internationella arbete

Diakonia är en del av kyrkans engagemang. Det är ett naturligt komplement till samfundens egna internationella arbete.

Genom arbetet för mänskliga rättigheter, demokratisering, jämställdhet och social och ekonomisk rättvisa vill vi förverkliga visionen om Guds rike. 

Varför ska församlingen engagera sig?

Att kämpa för ett värdigt liv för världens fattigaste människor är en del av församlingens identitet. Diakonia kan erbjuda vägar för församlingens engagemang. Det betyder att församlingen får tillgång till ett globalt nätverk av organisationer som verkligen gör konkret nytta i en rad situationer där människors rättigheter hotas, där människor förtrycks men också där utveckling är nödvändig och möjlig. Församlingen får också en chans att visa upp Diakonias arbete i sitt närsamhälle och på så sätt visa vad hon tror på och hur hon engagerar sig för en bättre värld. En kyrka som spränger gränser, river murar och når ut blir spännande också för människor i närmiljön.

Hur kan församlingen engagera sig?

Från Diakonas engelska systerorganisation Christian Aid har vi lånat begreppet Give, Act, Pray. Ge, Agera, Be.

Ge. Insamling, att dela med sig, är det första och kanske enklaste sättet att visa engagemang. Att vara månadsgivare till Diakonia ska vara ett självklart alternativ för alla som kommer i kontakt med en församlings aktiviteter. Många människor vill ge pengar regelbundet till en organisation man känner förtroende för och församlingen kan göra en stor insats genom att ge den möjligheten. Hyllnings- och minnesgåvor, kollekter, intäkter från fika eller inkomster från secondhandbutiker är andra exempel på insamling som i slutändan bidrar till bättre liv för många människor.

Agera. Diakonia är en av Sveriges starkaste påverkansorganisationer när det gäller internationell politik. Diakonias mandat är att ständigt påminna om fattigdomsperspektivet. Vårt påverkansarbete är rotat i våra samarbetsorganisationers analys och behov. Men Diakonia har inte heller mer inflytande än det stöd vi kan mobilisera i Sverige. Därför är församlingarnas engagemang i Diakonais påverkanskampanjer avgörande. Några få eldsjälar kan hjälpa många att göra sin röst hörd.

Be. Vi tror att människan är en odelbar helhet med ande, kropp och själ. Bön och arbete, teologi och praxis, hör samman. Förändring sker genom förändrade människor. Vi tror på bönens förvandlande kraft, därför behöver Diakonias arbete lyftas fram i församlingens gudstjänst och bönen finnas med i vårt arbete. Där bön och politik möts uppstår andlighet.