Diakonia - Människor som förändrar världen

Material för församlingar

Vi hoppas att din församling vill göra en insamling för Diakonia och samtidigt berätta om vårt arbete för rättvisa och utveckling. Under 2016 fokuserar vi på människor på flykt. Här hittar du som är aktiv i en församling gudstjänstmaterial som du kan använda.

2017-05-05

Människor på flykt

Det har inte funnits så många människor på flykt i världen sedan andra världskriget. Nyheternas rapportering reducerat människor till siffror och bjuder ofta förenklade sammanhang. Diakonia vill sprida kunskap om de komplexa orsaker som driver människor på flykt. Vi vet till exempel att klimatförändringar och väderkatastrofer är en orsak som leder till konflikt och på så sätt driver människor på flykt. Brist på demokrati, brist på mänskliga rättigheter, ojämställda samhällen och ekonomiska orättvisor bidrar också till ohållbara situationer som i slutledet skapar flyktingströmmar. Vi vet också att de allra flesta människor på flykt lever som internflyktingar eller i länder nära hemlandet, ofta i redan fattiga eller ansträngda länder.

Man kan säga att det pågår en diakonial väckelse i svenska församlingar. På många håll engagerar sig människor i språkcaféer, aktiviteter för ensamkommande barn med mera. Detta kommer att påverka församlingars identitet och verksamhet. En djupare förståelse för orsakerna till flykt och en kunskap om människors liv bortom statistik och tidningsrubriker kommer att leda till ett uthålligare engagemang även på hemmaplan. Kristna församlingar är också en stark motkraft mot främlingsfientlighet och rasism.

Tips på enkla saker att göra:

Tänk på att människor som inte vanligtvis är med i församlingens arbete kan ha ett stort intresse för internationella frågor. Bjud in och ge människor en kanal för deras engagemang!

Gör en insamling till Diakonia vid till exempel en gudstjänst, konsert eller samling. Använd materialet på den här sidan eller kontakta oss!

Visa en film från Diakonia under gudstjänsten och ta med Diakonias arbete i förbönen.

Bjud in till ett Homepraty! Läs mer här.

Sånger som förändrar! Diakonia har tagit fram ett körmaterail som passar för många typer av körer. Här kan du hitta materialet.

Erbjud människor att bli månadsgivare till Diakonia. Många människor vill hjälpa till om de bara får en bra och enkel kanal.

Visa en film från Diakonia under gudstjänsten och ta med Diakonias arbete i förbönen. Här finns böner betraktelser och sändningsord. Det finns också två faktaspäckade PPT-presentationer du kan använda. 

Kontakta Diakonia om ni vill ha mer information eller material.

Gör en samling om Människor på flykt. Använd gärna det förslag som finns presenterat här.

Visa en film!

På Diakonias Youtubekanal finns filmer om bistånd och global rättvisa som du kan visa i din församling eller tonårsgrupp! 

Om du behöver ladda ned en film till din dator för att visa vid ett tillfälle när du saknar uppkoppling till internet: Gå till sajten Vimeo, registrera ett konto och gå till Diakonias sida på Vimeo så kan du ladda ned våra filmer!