Diakonia - Människor som förändrar världen

PostkodLotteriet

2014 är Diakonia förmånstagare till PostkodLotteriet. Pengarna används till biståndsprojekt runt om i världen. Delar av pengarna används också för att finansiera Diakonias påverkansarbete i Sverige och EU. En av organisationerna vi stödjer genom pengarna från PostkodLotteriet är BAFOPE från Kenya, som arbetar för fredliga val i landet (se film ovan).

2014-02-20 Ansvarig: Gabriella Riddez

10 miljoner till Diakonia

I februari 2014 fick Diakonia och 48 andra förmånstagare besked om hur mycket pengar de får från Postkodlotteriet 2014. Diakonia fick 10 miljoner som vi använder i arbetet med stöd till eldsjälar som kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättvisa och fred på olika håll i världen.

- Diakonia stödjer människor som kämpar mot orättvisor och som vill förändra världen. Vi är glada över att kunna vara med och bidra till det viktiga arbetet, säger Stina Götbrink, välgörenhetschef på Svenska PostkodLotteriet.

Tack alla lottköpare

Det är PostkodLotteriets en miljon lottköpare, som möjliggör utdelningen till Diakonia och de andra organisationerna. Utdelningen har varit på uppåtgående trend i flera år, och 2013 är inget undantag då drygt 1,1 miljard delades ut.

- Våra donationer gör det möjligt för våra fantastiska förmånstagare att göra världen lite bättre, säger PostkodLotteriets välgörenhetschef Stina Götbrink.

Projekt över hela världen

Med hjälp av stödet från Svenska PostkodLotteriet bedriver Diakonia och våra samarbetsorganisationer projekt i många olika länder, projekt som gör skillnad för människor, och som är viktiga delar i att uppnå en hållbar utveckling.

Stöd till påverkansarbete

Genom stödet från PostkodLotteriet kan Diakonia bedriva politiskt påverkansarbete i Sverige och i EU, något som få andra bidragsgivare är villiga att göra. Tack vare detta kan Diakonia aktivt verka politiskt genom att bjuda in till politikerresor, och delta i forum för att direkt påverka politiker att prioritera frågor såsom mänskliga rättigheter och det svenska biståndet.

- Påverkansarbetet hör ihop med det som våra samarbetsorganisationer jobbar med i sina länder. Fattiga människors livsvillkor påverkas av beslut som fattas i till exempel EU och Sverige, säger Diakonias insamlings- och kommunikationschef Helena Lind.

PostkodLotteriet drivs som ett företag

Svenska PostkodLotteriet har ett tydligt syfte: att generera pengar till organisationer som jobbar för en bättre värld. PostkodLotteriet drivs som ett företag och får intäkter genom att sälja lotter. Överskottet går sedan till organisationer som Diakonia.

Ett annorlunda lotteri

PostkodLotteriet är ett spännande och vinstrikt lotteri. När en person vinner, vinner också alla lottköpande grannar med samma postnummer. Och alla som köper lotter gör en god insats, i och med att delar av lotteriets vinst går till ideella organisationer som till exempel Diakonia.

GrannYror tre gånger per år

Tre gånger per år deltar alla lottköpare i specialdragningen GrannYran. Då får alla lottköpande grannar med den vinnande postkoden dela på många, många miljoner.

Håll utkik efter GrannYror och andra aktiviteter inom PostkodLotteriet här på Diakonias webbplats och i annonser och reklam!