Diakonia - Människor som förändrar världen
”Många misstrodde mig och många gånger blev jag utkastad från deras hem när jag ville tala om kvinnlig könsstympning. Men jag gav inte upp. Genom möten och utbildningar började människor förstå vad det var jag talade om, de började lyssna till mig och ha förtroende för mig” berättar Ghada. Foto: Shawn Baldwin

Ghadas lyckade kamp mot könsstympning

Ghada Abdel Raof i Egypten är en eldsjäl som brinner för förändring. Som modigt jobbar tillsammans med andra för att människor som lever i fattigdom ska få makt över sina liv.

2013-09-26 Ansvarig: Magdalena Ackeberg

Arbetar mot kvinnlig könsstympning i Egypten

– Jag är könsstympad precis som de flesta andra egyptiska kvinnor, berättar Ghada. Jag och mina systrar blev omskurna vid samma tidpunkt. Min äldre syster blödde mycket och led av sviterna långt efteråt. Jag minns att jag var livrädd själv. Jag kommer aldrig att glömma den dagen, säger Ghada Abdel Raof som kommer från en by nära staden Minya i Egypten.

Via organisationen BLACD, Better Life Association for Comprehensive Development, engagerar sig Ghada i dag mot könsstympning (FGM).

Ett bättre liv för människor drabbade av fattigdom

BLACD arbetar för att livet ska förbättras för fattiga människor som lever i Nildeltat norr om Kairo. Bland annat genom öka medvetenheten kring invånarnas rättigheter och hur de ska kräva dem.

Organisationen stöttar även lokala initiativ kring påverkansarbete om rättigheter, kvinnor som kämpar för sina rättigheter, barn som kämpar mot barnarbete, osv. BLACD bidrog till en riksomfattande dialog om barns rättigheter som ledde till ett förbud mot kvinnlig könsstympning/FGM och ett erkännande av barns rättigheter.

Kvinnlig könsstympning har inget med religion att göra

– Jag hörde om BLACD:s projekt mot könsstympning genom mina vänner. Hos BLACD fick jag lära mig en massa saker. Bland annat fick jag veta att könsstympning inte alls är en del av vår religion, utan istället en gammal social och kulturell tradition. Jag ville sprida min kunskap och började tala med människorna i min by. Många misstrodde mig och många gånger blev jag utkastad från deras hem när jag sa vad jag ville tala om. Men jag gav inte upp. Genom möten och utbildningar började människor förstå vad det var jag talade om, de började lyssna till mig och få förtroende för mig.

Ett framgångsrikt arbete

Sedan Ghada och andra i BLACD:s personal började informera byn har det skett flera positiva förändringar. Förekomsten av könsstympning har minskat radikalt. Flickorna vet nu mer om sina rättigheter och de har lärt sig att försvara dem.

2008 antogs en lag som kriminaliserar bruket av kvinnlig könsstympning/FGM i Egypten.

Engagerar även männen

– Jag har inte bara talat med kvinnorna i min by, säger Ghada. Också männen har fått lära sig mer, eftersom de spelar en viktig roll i att ta avstånd från traditionen. Min dröm är att i framtiden skall det inte förekomma någon könsstympning någonstans.