Diakonia - Människor som förändrar världen
Genom en ickevåldslig närvaro ger följeslagarna hopp och stöd åt människor i Palestina och Israel i arbetet för fred och försoning. Foto: SEAPPI

Bli följeslagare!

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel söker nya följeslagare. Senast den 1 november ska din ansökan vara inne!

2014-10-03

Utresa i mars eller juli 2015

Diakonia är med i SEAPPI, den svenska grenen av det ekumeniska programmet för följeslagare. Syftet med följeslagarna är att genom en ickevåldslig närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.

Nu söker Sveriges kristna råd följeslagare till Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, med utresa i mars och juli 2015. 

Välkommen med din ansökan senast 1 november!

Läs mer och ladda ner ansökningshandlingar på Följeslagarprogrammets hemsida