Diakonia - Människor som förändrar världen
Under sommaren har Diakonias aktivister varit på festivaler och samlat in namnunderskrifter för kampanjen Act now for climate justice. Foto: Gustav Hugosson

Gå med i en aktivistgrupp!

Nu är hösten på gång och det betyder att Diakonias aktivistgrupper startar igen. Just nu har vi grupper i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Det är enkelt att starta en grupp där du bor. Och roligt! 

2015-09-02

Vi vägrar acceptera att världen är orättvis! 

Diakonias aktivister är personer som inte accepterar att världen är orättvis. Därför agerar de för att förändra den! I höst jobbar grupperna främst med vår kampanj för klimaträttvisa: Act now for climate justice

Terminsstart för aktivisterna

Aktivistgruppen i Lund är först ut. Den träffas för första gången torsdag den 3 september.

Grupperna i Uppsala och Göteborg träffas måndag den 7 september för att gemensamt bestämma hur vi lägger upp aktiviteterna under hösten. 

I Stockholm startar vi onsdag den 9 september.

Här kan du läsa mer och se en film om Diakonias aktivistgrupper. Här finns också kontaktinfo till alla grupperna!

Starta en egen grupp på din ort

Det är enkelt och roligt att starta en egen grupp på din ort. Haka tag i några fler som precis som du vill vara med och förändra världen och hör av dig till oss på Diakonia!