Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Egypten

I den unga och instabila demokratin Egypten prioriterar Diakonias samarbetsorganisationer att stödja demokratiserings- och reformprocesser. Kvinnor, personer med funktionshinder och barn i riskzonen är prioriterade grupper för våra samarbetsorganisationer i landet.

2014-10-30 Ansvarig: Ghada Hammam

Den arabiska våren

I början av 2011 blev det egyptiska folket en del av "den arabiska våren". Människor demonstrerade och utkrävde ansvar och reformer. President Hosni Mubarak tvingades avgå, och efter en övergångsperiod med militärt styre hölls de första demokratiska valen på sextio år. Läget är dock politiskt mycket instabilt och oroligt.

Svår situation för civila samhället

Det civila samhället i Egypten har utsatts för flera försök att få sitt inflytande minskat de senaste åren. 2012 inleddes med en attack där 17 organisationer plundrades och 43 frivilligarbetare togs till domstol. Där åtalades de bland annat för att ha tagit emot medel från utländska myndigheter och använt dessa pengar till sina organisationers verksamhet, utan godkännande från den egyptiska regeringen.

Under 2012 stängde många internationella organisationer sina kontor och lämnade Egypten. Dessutom är en restriktiv lag mot ickestatliga organisationer (NGO:s) under framtagande, och utbetalningar till egyptiska organisationer försenas kraftigt för att försvåra verksamheten.

Medelinkomstland med utbredd fattigdom

Med en befolkning på 80 miljoner människor är Egypten det folkrikaste landet i arabvärlden. Men trots sin status som ett medelinkomstland är fattigdomen utbredd, arbetslösheten hög och klyftorna stora i samhället. Kvinnor på alla nivåer av samhället diskrimineras och våldet mot kvinnor är utbrett.

Tre särskilt utsatta grupper:

För att skapa en långsiktig förbättring av människors villkor stöder Diakonia det civila samhällets arbete på olika nivåer. Målen med vårt långsiktiga bistånd är kopplat till främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.

Efter att ha arbetat i Egypten under flera år har Diakonia identifierat tre grupper i samhället som är särskilt utsatta och marginaliserade:

Kvinnor

Personer med funktionshinder

Barn i riskzonen

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer når vi ut till hemlösa och barnarbetare, och hjälper dem dels med nödvändiga sociala tjänster, dels med medicinska behov.

Mål: Stoppa kvinnlig könsstympning

Diakonia stödjer flera samarbetsorganisationer i deras arbete för att stärka flickor och kvinnor, och minska våldet mot kvinnor. Vår samarbetsorganisation BLACD har till exempel varit mycket framgångsrik i sitt arbete mot kvinnlig könsstympning (FGM).

Läs mer om vårt arbete i Egypten

Dokument