Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Diakonia i Tanzania

Diakonias arbete i Tanzania fokuserar på området runt Victoriasjön. Där driver vi det regionala programmet Lake Victoria Rights Programme.

2015-05-04 Ansvarig: Caroline Kogi

Rättigheter för människor som lever med hiv och aids

Inom ramen för Lake Victoria Rights Programme ger Diakonia stöd till arbete som ökar kunskaper och medvetenhet om hiv och aids samt hur befolkningen kan anpassa sig till epidemin och dess verkningar. Diakonia ger även stöd till arbete för social rättvisa för människor i omådet runt Victoriasjön som drabbats av hiv och aids.

Nya möjligheter till försörjning

Vi ger också stöd till fiskargrupper runt sjön för att deras ekonomiska situation ska bli mer hållbar. Detta arbete handlar om att, tillsammans med lokalbefolkningen, identifiera nya och tryggare försörjningsmöjligheter som gör befolkningen mindre beroende av till exempel inkomster från fiske.

Läs mer om Diakonias arbete i Tanzania