Diakonia - Människor som förändrar världen
Intisar Kuhail och Dua’a Abu Baker besöker banken för första gången. De utmaningar som de stötte på fick dem att inse att saker och ting behövde förändras så att personer med hörselnedsättningar också kan genomföra sina bankärenden.

Palestina: Teckenspråk - en nyhet i Gazas banksektor

Runt om i världen kommunicerar döva personer med varandra genom teckenspråk. Den 14 maj firades den svenska teckenspråksdagen. Med anledning av den delar vi här med oss av en berättelse från Diakonias regionala program för funktionshindrades rättigheter, där tre entusiastiska tjejer från Gaza med hörselnedsättningar har sått frön för en bättre framtid.

2014-05-19

Teckenspråk som första språk

Intisar Kuhail, Sondos Ghazal och Lina Abu Al-Maaza är tre 17-åriga tjejer som föddes med hörselnedsättningar, vilket har gjort att de förlorat förmågan att prata. Idag får de sin grundläggande utbildning på Mustafa Sadiq Al-Rafeé-skolan för döva i Gaza. De drömme rom att bli antagna till universitetet. Med en akademisk utbildning kommer det att gå att göra mer skillnad i samhället, resonerar de.

Utbildning hjälpte dem ur isolation

Mellan 2010-2013 fick tjejerna sin första utbildning genom Diakonias samarbetsorganisation Future society for Deaf Adults i Gaza. Eftersom de redan hade börjat lära sig teckenspråk i skolan behövde de bara enklare träning och utbildning. Hjälpen som de fick gjorde att de utvecklades på flera olika sätt:

Deras kommunikation med varandra utvecklades

Deras närvaro och förmåga att samarbeta med andra ökade

De fick styrkan att ta sig ur den isolering som samhället hade satt dem i till följd av deras hörselnedsättning

De upplevde att negativa attityder mot personer med funktionshinder och mot dem själva minskade

Utöver utbildningen fick tjejerna även utbildning i olika vardagssysslor. 

Positiva förändringar för personer med hörselnedsättningar

Nyligen deltog de tre tjejerna i ett arrangemang ordnat av en av de lokala bankerna i Gaza, som ville lära barn och studenter mer om bankväsendet. Tyvärr hade tjejerna ingen möjlighet att kommunicera med bankpersonalen utan hjälp från en lärare. De hittade inte heller några skyltar som kunde hjälpa dem att lära sig mer om bankväsendet, vad som krävs för att starta ett sparande, göra transaktioner och så vidare.

Till följd av detta kom de på idén att arrangera ett möte med bankchefen för att informera om dövas rättigheter, och att det behövs skyltar med information som stöd för dem i deras bankärenden. Bankchefen tyckte att tjejernas idé var bra, och förde deras argument vidare till det palestinska finansdepartementet. Departementet krävde i sin tur att Gazas banker skulle arbeta för att behoven för personer med hörselnedsättningar skulle tas på allvar.

Snart därefter blev the Islamic Bank of Palestine den första banken i Palestina som satte upp skyltar som stöd för personer med hörselnedsättningar. Inom några månader kommer alla banker i Gaza att genomföra samma sak.

Arbetet för inkludering i samhället fortsätter

Men kampen för att inkluderas mer i samhället slutar inte där för Intisar Kuhail, Sondos Ghazal och Lina Abu Al-Maaza. Deras mål är att alla institutioner och organisationer antar deras koncept att ge stöd till personer med hörselnedsättningar, så att de kan vara en mer aktiv del i samhället och leva självständiga liv.

Ska öppna ett skönhetssalong

I april 2014 lyckades Future Society for Deaf Adults samla in pengar så att tjejerna kunde starta det första skönhetssalongen i Gaza som helt och hållet drivs och marknadsförs av personer med funktionshinder.

Utöver den vanliga verksamheten med kudner och försäljning kommer de tre tjejerna också att utbilda andra, så att erfarenheter och lärdomar för personer med funktionshinder kan spridas ut till fler tjejer och kvinnor på Gazaremsan.