Diakonia - Människor som förändrar världen

Arcenciel i Libanon: En framgångssaga

Diakonia har varit med och förändrat världen i över 50 år. Vi har deltagit på olika sätt i flera historiska skeenden. Organisationen Arcenciel i Libanon har vi stöttat sedan starten 1985. Marika Griehsel, Simon Stanford och Anders Kronborg har dokumenterat deras arbete.

Arcenciels arbete sker bland de mest utsatta i samhället, bland dem finns krigsskadade från Libanons inbördeskrig som varade i 15 år.

I filmen möter vi en av grundarna, Pierre Issa, och hans dotter Miguel som nu leder organisationen som anses vara en av de främsta sociala, icke vinstdrivande, entreprenörerna i Mellanöstern.

Behovet av hjälpinsatser ökar idag i Libanon på grund av växande flyktingströmmar från Syrien samtidigt som många libaneser lever på marginalen.