Diakonia - Människor som förändrar världen
"Nu vill jag studera och jag skulle aldrig gifta mig utan att ha skaffat mig utbildning och jobb, säger Majd Hijej. Foto: Muhammad Ashhab, PCC

Palestina: Majd utbildar sig för att hjälpa andra

18-åriga Majd från Palestina var på väg att hoppa av skolan och gifta sig mycket ungt. Men efter hon deltog i organisationen PCC:s projekt för unga har hon idag en helt annan inställning till sin framtid.

2012-11-07

Studerar socialt arbete för att hjälpa andra

18-åriga Majd Hjiej från östra Jerusalem studerar socialt arbete vid Jerusalems universitet i Abu Deis, ett område som kringgärdas av den israeliska muren.

Majd bor tillsammans med sin ensamstående mamma och fyra syskon – en äldre bror, en yngre bror samt två systrar – och hon har haft en kämpig barndom på grund av föräldrarnas skilsmässa då hon var tio år.

Ensamstående mamma

- Det är svårt att leva med en ensamstående mamma här eftersom kvinnor inte har mycket att säga till om. Vi hade problem med pengar och med familjen. Jag hade svårt för att uttrycka mig själv och hade inga fritidsintressen.

- Så kom jag med i projektet och jag förändrades. Innan jag gick med i PCC:s ungdomsgrupp hade jag inga ambitioner med mitt liv, men nu vill jag studera, och jag skulle aldrig gifta mig utan att ha skaffat mig utbildning och jobb. Att skaffa sig en utbildning är det viktigaste, även om samhället tycker att kvinnor borde hålla sig hemma, säger Majd Hjiej.

Palestinian Counseling Center (PCC) fokuserar på att arbeta förebyggande bland unga som befinner sig i riskzonen för att avbryta sina studier i förtid. Mellan åren 2005 och 2010 nådde PCC i genomsnitt 100 ungdomar årligen och arbetade i ungdomsgrupper med ett slags livskunskap som bland annat inkluderade beslutsfattande, att kunna uttrycka sina känslor och genusfrågor.

Vill hjälpa förtryckta kvinnor

Majd Hjeij befinner sig på universitetsområdet tillhörande Al-Quds Öppna Universitet när hon berättar sin historia:

- Jag hade problem med min familj. Jag hörde talas om PCC och ville gå med. Jag var 15 år (2007). Jag var blyg och vågade inte visa vem jag var. Men efter att jag gick med i gruppen klarade jag av att diskutera mina idéer och uttrycka mig själv. Jag blev mer medveten. PCC hjälpte mig fatta beslutet att studera socialt arbete. Nu har jag förhoppningar och drömmar inför framtiden och jag hoppas kunna hjälpa kvinnor som är förtryckta.

Ung befolkning

Ungdomar utgör hälften av Palestinas befolkning, och många av dem känner hopplöshet inför framtiden på grund av den situation de lever i. Att ungdomarna lämnar skolan i förtid är vanligt. Enligt en studie publicerad av Association For Civil Rights in Israel, ACRI, 2010 avbryter 50 procent av eleverna i Jerusalem sina studier i förtid. Orsakerna är bland annat de svåra sociala, ekonomiska och politiska omständigheterna som palestinier i östra Jerusalem lever med.

Ungdomar i riskzonen: PCC har arbetat med det Diakoniastödda projektet "Ungdomar i riskzonen" sedan 1998. Projektet fokuserar framför allt på ungdomar som hoppar av skolan och ungdomar som gifter sig i mycket ung ålder. Majd Hjeij är en av de ungdomar som PCC årligen arbetar med i Jerusalemområdet.

Fokus på identitet och våld

PCC ger ungdomar kunskap och självkänsla nog att möta svårigheter som Israels ockupation av palestinskt territorium, ekonomisk utarmning och psykisk stress. PCC anser att förändring börjar med en själv och därför är ett av PCCs mål att stärka ungdomars självkänsla så att de själva kan förändra de omständigheter som påverkar deras liv.

Utvärderingar visar på goda resultat

Utvärderingar baserade på intervjuer gjorda med deltagare i PCC:s program visar att 87 procent av killarna ansåg att deras attityd gentemot tjejerna förbättrats och motsvarande siffra för tjejerna var 89 procent. Dessutom ansåg 76,7 procent av ungdomarna att de hade förbättrat sin förmåga att fatta beslut och 67,8 procent tyckte att de blivit bättre på att uttrycka sina åsikter. Och när det gäller ansvarstagande så uttryckte 77,8 procent av ungdomarna att de hade blivit bättre på att ta ansvar.

"Jag förändrades"

Efter att ha deltagit i PCC:s projekt bestämde sig Majd för att ta studenten och gå vidare med universitetsstudier inom socialt arbete. Projektet har haft en avgörande påverkan på hennes liv.

- Ungdomsprogrammet är väldigt bra. Tjejer och killar lär sig att respektera varandra. Numera ser jag killar som mina jämlikar. Tidigare hade jag svårt för att umgås med dem. Nu vill jag studera och jag skulle aldrig gifta mig utan att ha skaffat mig utbildning och jobb.