Diakonia - Människor som förändrar världen
Amena Al-Mohajer är en av många kvinnor som tack vare RDFL:s program nu kan söka jobb eller starta egna företag. Foto: RDFL

Libanon: RDFL lär kvinnor att läsa och skriva

I många delar av Libanon fokuserar familjer på att få sina döttrar gifta och ge sina söner en utbildning. Analfabetismen är därför utbredd bland kvinnor. Men för de som deltar i RDFL:s utbildningar förändras livet.

2013-04-09

Fadias liv har förändrats

- Min man brukade skratta åt mig när jag ville gå till RDFL:s lektioner ... Nu släpper han istället av mig där, säger Fadia med ett leende.

Fadia deltar i en av de grupper som leds av Diakonias samarbetsorganisation RDFL. Tidigare var hennes enda uppgift att uppfostra barnen och ta hand om huset. Men idag har saker och ting förändrats.

Det var Fadias döttrar som uppmuntrade henne att delta i programmet. Först visste hennes man inte ens att hon deltog, och när han fick reda på det skämtade han bort det. Idag har han dock upplevt fördelarna och ser de positiva förändringarna som programmet har inneburit för Fadia och hela familjen. Han är numera också övertygad om att alla människor, män och kvinnor, har rätt att lära sig läsa och skriva.

Uppdrag: Minska kvinnors analfabetism

The Women Literacy and Empowerment Program, som leds av Diakonias samarbetsorganisation RDFL, lägger stor vikt på att minska kvinnors analfabetism genom att bilda läs- och skrivgrupper för kvinnor mellan 17 och 60 år gamla. Programmet har hittills riktat sig till 70 kvinnor/flickor per år. Yrkesinriktad utbildning bedrivs parallellt, i syfte att höja den sociala standarden för fattiga familjer. De kvinnor och flickor som går utbildningen tränas i hantverk som sömnad, broderi och chokladgarnering.

Utbildningsmaterialet som används i RDFL:s utbildningar betonar starkt kvinnors rättigheter. Frågor som behandlas där är tidiga äktenskap, reproduktiva rättigheter, rätten att välja make, rätten till utbildning och rätten till arbete.

Amena - från osäker till självsäker

- Det här programet har förändrat mitt liv, jag är en annan människa nu, säger Amena som också har deltagit i aktiviteterna.

Hon är änka, och när hennes man dog togs hennes barn ifrån henne. Efter hon genomgått RDFL:s program ökade hennes självkänsla, och hon har nu fått tillbaka son och dotter hem till sig. Amena ser annorlunda på livet nu; exempelvis deltar hon i kampanjer om kvinnors rättigheter. Hon berättar stolt om när hon kunde läsa en arbetsannons:

- Det uppmuntrade mig att söka platsen och jag lyckades genom det säkra ett jobb åt min dotter!, säger Amena stolt.

Hjälper kvinnor starta egna företag

Eftersom många av de kvinnor som deltog i RDFL:s program har bett om hjälp med att starta egna företag eller att hitta ett jobb kommer RDFL öka sitt inkomstgenerande arbete. Det arbetet genomför de tillsammans med en organisation som fokuserar på mikrofinansiering.

Parallellt med detta kommer organisationen att öka sitt fokus på kvinnors deltagande i kampanjer mot lagar som diskriminerar kvinnor. När kvinnorna deltar och lär sig mer om sina rättigheter vill de vara en del av samhället och vara aktiva i beslutsfattandet. Det här är viktigt steg för att libanesiska kvinnor ska få mer att säga till om i samhället.