Diakonia - Människor som förändrar världen
Doktor Hosam Odi är en av läkarna som arbetar för Physicians for Human Rights i Israel. Organisationens arbetar för att alla ska ha tillgång till god hälso- och sjukvård, oberoende ifall personen är israel eller palestinier. Foto: Markus Marcetic

Israel: Alternativa nobelpriset till Physicians for Human Rights

Diakonias samarbetsorganisation Physicians for Human Rights-Israel (PHR) har tagit emot 2010 års Right Livelihood-pris. Organisationen fick priset för sina insatser för allas rätt till hälsa i Israel och Palestina.

2010-12-08

En outtröttlig kamp

Diakonias samarbetsorganisation Läkare för mänskliga rättigheter/Physicians for Human Rights (PHR) får priset "för sin outtröttliga kamp för allas rätt till hälsa i Israel och Palestina", som det sägs i juryns motivering. Physicians for Human Rights var en av fyra pristagare till det prestigefyllda Right Livelihoodpriset i år.

15 års samarbete

Physicians for Human Rights-Israel är en ideell, ickestatlig organisation som strävar efter att främja en mer rättvis samhälle där rätten till hälsa tillämpas lika för alla, palestinier och israeler. Sedan 15 år tillbaka stödjer Diakonia organisationens arbete i de palestinska områdena. Verksamheten handlar om rätten till hälsa i dess vidaste bemärkelse, det vill säga de villkor som är nödvändiga för hälsa. Hit hör fri rörlighet, tillgång till grundläggande sjukvård, rent vatten, moderna sanitära förhållanden, rätt kost, lämpliga bostäder, utbildning och sysselsättningsmöjligheter och att inte utsättas för våld.

En annan bild av vanliga israeler

Organisationens filosofi handlar inte bara om den medicinska omvårdnaden. I den alltmer segregerade verkligheten i Israel/Palestina-konflikten finns det få möjligheter för palestininer och isreler att träffas.

För palestinier som lever instängda bakom murar och taggtråd och bara träffar israeler i rollen som soldater som försvårar deras vardag, eller bosättare som stjäl deras land finns en enorm grogrund för demonisering och fördomar.

Physicians for Human Rights vill genom sin närvaro skapa möten och visa att det finns israeler som inte accepterar orättvisor och våld, och visa en annan bild av vanliga israeler för palestinier som lever instängda på grund av ockupationen.

Lördagslediga läkare på mobila kliniker

För att underlätta tillgång till vård för palestinier har organisationen bland annat mobila kliniker och frivilliga läkare som på sin fritid ställer upp och gör besök i palestinska byar.

Rörelserestriktioner försvårar arbetet

Till svårigheterna i arbetet hör de påfrestningar som den israeliska ockupationen skapar för det palestinska samhället i form av rörelserestriktioner. Vägspärrar, byråkratiska hinder och Israels säkerhetstjänst och armé försvårar och förnekar patienter och medicinsk personal möjlighet att få tillgång till medicinsk vård. Organisationens arbete i de palestinska områdena strävar därför främst efter att Israel erkänner sina skyldigheter som ockupationsmakt att ge tillgång till medicinsk behandling för palestinier.

Positiva reaktioner från lokalbefolkningen

Diakonias Joakim Wohlfeil har deltagit i Physicians for Human Rights arbetsdagar och berättar:

- Det är en mycket speciellt känsla att vara med när den israeliska sjukvårdspersonalen träffas tidigt på morgonen på sina lediga dagar för att åka till olika palestinska områden. När man ser dem i aktion på plats, hur professionellt de involverar lokala palestinska läkare och sjuksköterskor, hur respektfullt de hanterar olika sociala situationer och när man sen ser de positiva reaktionerna från lokalbefolkningen så bär hela deras verksamhet en anda av hopp och humanism till denna svåra konflikt.