Diakonia - Människor som förändrar världen
Machokulturen är stark i Centralamerika. Många kvinnor känner inte till sina rättigheter. Det är också viktigt att männen lär sig mer om kvinnors rätt. Bilden är från Guatemala. Foto: Markus Marcetic.

Honduras: Rättighetsskolan

Att känna till sina rättigheter och att veta hur man ska hävda dem är en viktig förutsättning för utveckling. Diakonia jobbar med rättighetsutbildningar runt om i världen. Ofta bidrar kursdeltagarna till att sprida kunskaperna vidare, genom att i sin tur ordna utbildningar i sina byar. Häng med på rättighetsskola i Honduras.

I El Triunfo i Honduras har ett 20 tal män och kvinnor samlats för att i huvudsak prata om kvinnors rättigheter.

- Vad är våld? frågar kursledaren.

- Vilka olika former av våld känner ni till?

Till en början är svaren lite trevande, men snart kommer deltagarna igång:

- Skrik, slag och förolämpningar, säger någon.

- Våld kan vara när jag blir förnedrad och förolämpad och min rätt att bestämma inte respekteras, säger någon annan.

- När min man tvingar till sig sex, mot min vilja.

- Min man är en kvinnokarl, det han gör mot mig när han är med andra – det är väl också ett slags våld?

- Min man är svartsjuk och låter mig inte gå ut. Är det våld?

Reyes Aguilar, som leder rättighetsskolan, nickar när hon hör kvinnornas svar.

- Ni måste komma ihåg att det är bara vi själva som har makten att sätta stopp för våldet, säger hon.

Och de diskuterar olika former av våld: psykiskt, fysiskt och sexuellt.

Att ta kål på en myt

Det finns många myter kring våld mot kvinnor. Kursdeltagarna får svara ja eller nej på sju påståenden.

- Om en kvinna misshandlas av sin man är det en privat angelägenhet och ingen utomstående bör ingripa. Ja eller nej?

Alla svarar ja: de tycker att det är en privat angelägenhet.

Sedan pratar de om samhällets normer, om machokulturen och om våldet mot kvinnor. Då kommer de fram till att våld mot kvinnor faktiskt inte är en privat angelägenhet. Det är inte kvinnorna själva som bär skulden för att männen slår dem.

Ett liv fritt från våld

I utvärderingen i slutet av dagen är det tydligt att deltagarna fått nya kunskaper som kan leda till att deras liv förändras.

- Jag har lärt mig vad som räknas som våld i hemmet, svarar en kvinna.

En annan säger:

- Jag har lärt mig att jag har rätt att leva ett liv fritt från våld.

Ännu ett steg har tagits mot att kvinnor och män ska kunna leva på lika villkor.