Diakonia - Människor som förändrar världen
Socorro Corrales Carvajal är ordförande för Comunitar, en av Diakonias samarbetsorganisationer som arbetar med för miljö och mänskliga rättigheter ur ett kvinnoperspektiv.

"Guldet är en förbannelse"

I Colombia är det civilbefolkningen som betalar priset för den väpnade konflikten. Diakonias samarbetsorganisation Comunitar arbetar för skydd av miljön men även rätten till mark ur ett kvinnoperspektiv.

- Vi var inte rika men vi hade ett bekvämt liv där vi levde av fisken i floden och hade en liten restaurang som blev fullsatt på helgerna. På den tiden kunde man fiska och bada där. Det går inte längre, berättar Bertica som föredrar att bara kallas vid sitt förnamn.
Hon berättar om sitt forna hem i Santander de Quilichao som ligger i regionen Cauca. Ett område med omfattande naturresurser och som drabbats hårt av den väpnade konflikten just på grund av sin rikedom. En stor del av befolkningen består av afro- och urfolk, minoriteter som länge varit offer för de väpnade gruppernas övergrepp och som idag får se sina hem raserade för att bana väg för multinationella företag.

Guldet en förbannelse

- En dag upptäckte man att det fanns guld i området. Då förändrades allt. Flera gruvföretag kom till området och lovade att vi skulle bli rika. De "hyrde" marken av jordbrukarna men resultatet var en katastrof.
Vad företagen inte berättade om var de konsekvenser som gruvbrytningen skulle få med hög användning av cyanid och kvicksilver. Snart förgiftades floden, skogen skövlades och marken förorenades.

"Pengar förgiftar"

Bertica var en av få som vågade kritisera gruvföretagen, något som skulle få ödesdigra konsekvenser. I ett land där korruptionen fortfarande lamslår samhället struntar många företag i att följa lagar och regler. I synnerhet på landsbygden har många företag tagit hjälp av väpnade grupper för att få undan lokalbefolkningen och underlätta illegal gruvbrytning eller skogsskövling.
- Pengar förgiftar och korrumperar. Polisen och militären gjorde ingenting utan de lät maskinerna rulla in på vår mark och förstöra. Vi såg med egna ögon hur de tog emot mutor och därefter låtsades som ingenting. Sånt hände hela tiden.

Hotades till livet

Bertica hotades. Hon och hennes familj skulle kidnappas och mördas. I de multinationella företagens spår kom hundratals guldvaskare som invaderade regionen, våld blev vardag.
- Till slut var vi tvungna att fly. Jag hade förlorat allt och det enda jag fick med mig var kläderna som jag hade på mig. Det är svårt att tänka sig att det redan gått två år sedan allt det hände, suckar Bertica.
Bertica blev en i raden av miljontals internflyktingar. Hon och hennes familj tog sig till staden Popayán där Bertica kom i kontakt med kvinno- och miljöorganisationen Comunitar.

Ett arbete som ger hopp

Socorro Corrales Carvajal är ordförande f��r Comunitar, en av Diakonias samarbetsorganisationer som arbetar med för miljö och mänskliga rättigheter ur ett kvinnoperspektiv.
- Vi lever i ett patriarkalt samhälle där kvinnors rättigheter är extra utsatta. Den väpnade konflikten innebär ett mer utbrett våld mot kvinnor både i och utanför hemmet. I Comunitar skapar vi utrymmen för kvinnor att berätta sina historier, att förstå sina rättigheter och även finna kraft i sig själva och med varandra, säger Socorro.

Många internflyktingar

Många av kvinnorna som kommer till Comunitar är internflyktingar som Bertica. De har utsatts för allvarliga övergrepp som inte bara kräver ett juridiskt stöd utan även ett emotionellt och pedagogiskt stöd.
- Vad vi märkt i vårt arbete är att de lagar som finns för att värna kvinnors rättigheter, är tandlösa om de inte åtföljs av kunskap. Det spelar helt enkelt ingen roll vad vi har för lagliga redskap om människor inte vet att de finns, hur de kan användas eller har styrkan att använda dem.

Kvinnor i fredsprocessen

Genom seminarier, presskonferenser, utställningar och andra aktiviteter uppmärksammar man kvinnors situation och miljöproblemen.
- En riktig fred innebär att kvinnor ska kunna leva utan rädsla för våld. Att vi skyddar och respekterar våra kroppar, våra tillgångar och vår moder jord, säger Socorro.