Diakonia - Människor som förändrar världen

Paraguay: Seger för urfolket Sawhoyamaxa

Den paraguayanska senaten röstade den 24 april igenom ett lagförslag som innebär att urfolket Sawhoyamaxa får tillbaks den mark de fördrevs från för över tjugo år sedan. Domen är en seger också för Diakonia och vår samarbetsorganisation Tierra Viva som kämpat sida vid sida med Sawhoyamaxa för rätten till marken.

2014-04-25

Urfolk berövades sin mark

När den paraguayanska staten runt millennieskiftet sålde tusentals hektar mark i området Chaco i västra delarna av landet till enskilda affärsmän, berövades urfolken rättigheterna till marken. De nya markägarna utnyttjade befolkningen som arbetskraft eller tvingade dem att lämna de områden de bebott i generationer.

150 familjer tvingades leva vid vägkanten

Folkgruppen Sawhoyamaxa från urfolket Enxet drabbades hårt. De kastades ut av den tyske affärsman som köpt deras mark. 150 fördrivna familjer blev boende vid den asfalterade väg som passerar längs med gränsen till deras förfäders mark.

Den 24 april 2014 blev en historisk dag för urfolket Sawhoyamaxa i Paraguay. De får tillbaka sin mark!

Under usla levnadsvillkor har de sedan dess åberopat och stridit för äganderätten. Tillgången på mat har varit liten och arbeten har det bara funnits tillfälliga. 

– I skymundan försökte vi i bland ta oss genom taggtrådshindren för att komma åt våra traditionella källor till föda. Vi levde som slavar, utan frihet. Det som var vårt tillhörde främmande människor, säger Leonardo González, ledare för folkgruppen sorgset.

Många dog av sjukdomar som kunnat undvikas eller behandlas

De undermåliga sanitära inrättningarna samt bristen på hälso- och sjukvård längs vägkanten ledde till att ett 60-tal personer insjuknade och dog i lunginflammation, magsjuka och diarrér - sjukdomar som med tillgång till mediciner, läkarvård och bra boenden hade kunnat behandlas eller undvikas helt. 

Juridiskt stöd från Diakonia och Tierra Viva

Genom åren har Diakonia och vår samarbetsorganisation Tierra Viva följt och gett juridiskt rådgivning till Sawhoyamaxa. Tierra Viva har jobbat med kampanjer och lobbying för att folket skulle återfå sin mark, men också för att deras grundläggande behov skulle tillgodoses.

Eftersom de nationella domstolarna inte tog upp folkets överklagan till behandling tvingades man driva fallet till den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (CIDH) som 2006 slutligen dömde till Sawhoyamaxas fördel. Domen skulle verkställas inom tre år och tvingade den paraguyanska staten att återlämna marken, ge medicinsk assistans samt ställa resurser för utbildning och utvecklingsprojekt till folkets förfogande. Men åtta år senare har detta alltså ännu inte skett.

Internationell kampanj för att tvinga staten att ge tillbaka marken

När nästan alla medel var uttömda organiserade Sawhoyamaxa, med hjälp av Tierra Viva, en kampanj, såväl inom som utanför landets gränser, med målet att tvinga staten lämna tillbaks 14.404 hektar till folket. Som påtryckningsmedel beslutade man sig för ett år sedan för att återta marken själva helt enkelt genom att bosätta sig där igen. Dessutom började man odla och producera sina traditionella livsmedel.

Opinionen växte och med allt fler som arbetade för deras sak lyckades Sawhoyamaxa till slut förmå senaten att ta upp deras krav på beslagtagande av marken.

Den tyske affärsmannen, som köpte marken av den paragayanska staten, har med olika medel försökt hindra folket från att lyckas, bland annat genom att stöta på domare och senatorer samt låta boskap trampa sönder folkets odlingar.

Den 24 april 2014 blev en historisk dag

Och så till slut, efter flera månaders handläggning röstade en majoritet av senatorerna den 24 april 2014 igenom lagförslaget om expropriering av marken till Sawhoyamaxafolkets fördel!

Ärendet kommer nu att överlämnas till parlamentet som också måste godkänna lagen för att Sawhoyamaxa ska kunna bo på sina ägor utan rädsla för att fördrivas igen. Därigenom kan de fullt ut återupprätta sina kulturer och traditioner och förbättra levnadsvillkoren.