Diakonia - Människor som förändrar världen
Enxet-folket har efter en lång kamp äntligen fått rätten till sin mark tillbaka och kan nu bygga en framtid för sitt folk. Foto: Tierraviva

Paraguay: Enxet-folket får tillbaka sin mark

Urfolket Enxet i Paraguay får tillbaka delar av sitt historiska territorium. Detta är resultatet av ett envist och systematiskt arbete av organisationen Tierrav Viva, som får stöd av Diakonia.

2012-12-30

Staten löste in marken

Samhället Yakye Axa får nu rätt att tillträda den mark som den paraguayanska staten den 31 januari 2012, har löst in för deras räkning. Inlösningen skedde sedan den Interamerikanska domstolen dömt till urfolkets Enxets fördel.

En stor framgång

Domen och inlösningen av marken är en stor framgång. Att Enxet får tillbaka rätten till sin mark är en upprättelse och något som bidrar till ett värdigt liv. Men framgången handlar också om att en marginaliserad folkgrupp påverkat ett omfattande strukturellt problem: Paraguay är ett av de länder i världen som har den största snedfördelningar när det gäller ägande av mark.

Diakonias samarbetsorganisation Tierra Viva har stöttat urfolket Enxet under många år och det faktum att man nu vunnit rättsprocessen är ett resultat av ett långsiktigt och kunnigt arbete, väl förankrat hos Enxet-folket.

Fått tillbaka nästan 50 000 hektar av sin mark

Sex år och sju månader efter det att Paraguay förlorade en rättegång i Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (Corte Interamericana de Derechos Humanos) överlåter nu landet mark åt Enxet-folket och dess samhälle Yakye Axa.

Genom statens köp av marken finns nu ett sammanhängande territorium på nästan 50 000 hektar mark som urfolket Enxet har fått tillbaka. Territoriet tillhör de tre samhällena Payseyamexiempa'a, Kelyenmagategma och Yakye Axa.

Viktig upprättelse

I ceremonin som ägde rum den 31 januari deltog markinnehavarna och den statliga myndigheten Instituto Paraguayo del Indígena. Den egendom som överlämnades är inte den man ursprungligen gjorde anspråk på, men Enxet-folket valde ändå att godta statens erbjudande om annan mark. Överenskommelsen är en viktig upprättelse och ett avgörande steg framåt för urfolkens rätt till sin mark.

En förutsättning för att godta statens erbjudande var att marken skulle utgöra en del av Enxet-folkets territorium, och gränsa till mark som ägs av andra samhällen som tillhör samma urfolk.

Mer arbete återstår

Trots segern med återlämnandet av marken finns det fortfarande flera saker kvar att åtgärda. Bland annat innehåller domen från Interamerikanska domstolen krav på en lagstiftningsreform för återlämnande av territorium. Domen fastställer också att det ska föras en diskussion om utvecklingsprojekt för Enxet-folket.

I ett uttalande i samband med ceremonin den 31 januari säger representanter för Diakonias samarbetsorganisation Tierra Viva:

- Vi på Tierra Viva vill uttrycka vår tacksamhet till Enxet-folket för att de anförtrodde oss uppdraget att följa deras fall och till er alla för den energi och den solidaritet ni visat... Det är fortfarande lång väg kvar att gå och det finns mycket kvar att bygga upp. Vi litar på att stödet för Enxet och urfolk kommer att fortsätta tills detta har uppnåtts.

Det internationella stödet och uppmärksamheten från bland annat Diakonia har varit viktigt under arbetets gång:

- Den här framgången är också en framgång för en djup solidaritet och för en osjälvisk kärlek till rättvisan. Det här visar att vi på olika platser på vår planet kan bli berörda av och agera för en grupp människor som kämpar för sina rättigheter.