Diakonia - Människor som förändrar världen
Herlinda Caal har blivit mer medveten om kvinnors rättigheter och jämställdhet genom Nuevos Horizontes projekt för kvinnor tillhörande urfolk. Nu arbetar hon för att förbättra deras rättigheter.

Guatemala: Nuevos Horisontes har ökat kvinnors deltagande

Genom ett projekt som Diakonias samarbetsorganisation Nuevos Horizontes driver har 546 kvinnor från urfolk utbildats i sina rättigheter och lärt sig läsa. Herlinda Caal är en av dem.

2013-05-01

Tog examen mot alla odds

Tjugofemåriga Herlinda Caal har sina rötter i det guatemalanska urfolket, som står för ungefär 60 procent av Guatemalas befolkning. Hon har, som många andra kvinnor från urfolken, mött svårigheter genom livet. När hon var 16 år ville hon studera, men hennes familj insisterade på att hon skulle gifta sig istället. Efter mycket om och men tog hon det viktiga och svåra beslutet att studera, och gick emot sin familjs vilja.

- Jag kände att studera och arbeta var intressant och viktigt för att förändra mitt liv, säger Herlinda. Det var viktigt för mig att mitt liv inte skulle bli som alla andra kvinnors.

Öka den politiska kunskapen

Efter hon tog examen deltog Herlinda i ett utbildningsprojekt som hölls av Diakonias samarbetsorganisation Nuevos Horizontes. Genom projektet fick Herlinda och de andra deltagarna reda på hur det politiska systemet i Guatemala fungerar, och hur hon som kvinna från ett urfolk kan vara en del av systemet. Utöver det fick alla deltagare verktyg för att engagera sig själva i valprocessen i Guatemala. Där fick de en perfekt chans att bedriva påverkansarbete för att öka sina rättigheter som medborgare, kvinnor och urfolk.

Resultat från projektet: Kvinnorna som har deltagit i Nuevo Horizontes projekt har aktivt deltagit i samhället och påverkat beslut som rör deras liv. De har också fått verktyg som har hjälpt dem att analysera och lobba för beslut som stämmer överens med deras egna åsikter och som är till fördel för kvinnors rättigheter i Guatemala.

Historiskt förslag för kvinnors rättigheter

Under valkampanjen presenterade Herlinda och de andra kvinnorna från Nuevos Horizontes projekt ett dokument till borgmästarkandidaterna. Där gav de förslag om hur det regionala kvinnokontoret (Oficina Municipal de la Mujer) kunde förbättras, och presenterade olika aktiviteter för att främja kvinnors rättigheter och utveckling. Det här var ett historiskt ögonblick, då det var första gången som organiserade kvinnor presenterade förslag direkt till personer som kandiderade för valet.

Initiativet var mycket lyckat, speciellt eftersom kvinnorna lyckades övertyga kandidaterna och den regionala ledningen att stödja deras förslag. Deras engagemang gjorde det därför möjligt för dem att påverka framtida makthavare, och det var ett konkret sätt för dem att omsätta det de hade lärt sig i teorin till praktik.

Passion för att öka kvinnors rättigheter

Idag är Herlinda ordförande för Nuevos Horizontes. Projektet och  aktiviteterna hon deltog i har har påverkat henne starkt både på ett professionellt och personligt plan. Nu arbetar hon med att stärka rättigheterna för kvinnor från urfolk, och hon hoppas att hennes arbete kommer att göra skillnad för kvinnorna i hennes by.

- Jag vill ägna mig åt att arbeta med det här nu, och först när jag är runt 28 år eller äldre vill jag gifta mig. Det är väldigt svårt men jag känner att jag går framåt i rätt riktning, säger Herlinda.