Diakonia - Människor som förändrar världen
Jerson är stolt över att han och hans lokala ungdomsgrupp kämpar för att andra unga ska känna till sina mänskliga rättigheter.

Guatemala: Jerson jobbar för de ungas rättigheter

I Guatemala erbjuder Diakonia ungdomar en bättre framtid. Vår samarbetsorganisation CALDH utbildar och stärker unga människor som Jerson Vazquez, som idag jobbar för ungas rättigheter.

2012-12-20

Var först i sin kommun med att engagera sig

25-årige Jerson Vazquez tillhör Maya kaqchiquel-folket och kommer från San Jose Chacaya i Sololá. 2004 var han den första unga killen i sin kommun som deltog i en av CALDH:s workshops om mänskliga rättigheter och ungdomars rättigheter.

Jerson har en gymnasieexamen i redovisning, men hade svårt att hitta ett jobb. Eftersom han hade tid över beslöt han sig för att delta i CALDH:s workshops.

Ville engagera andra

- Vi lärde oss vilka rättigheter vi har och det var bra, men tyvärr förstod vi snart att myndigheterna inte respekterar våra rättigheter, berättar Jerson.

Jerson säger att han snabbt kände ett behov av att dra igång en ungdomsgrupp där han bodde för att kunna informera andra ungdomar om deras rättigheter, men samtidigt kände han sig för ung - och att spela fotboll verkade mer lockande.

Maras: I Guatemala har engagerade ungdomar tidigare ofta hindrats från att delta i det politiska livet. Regeringen och polisen betraktar inte sällan alla unga som medlemmar i ”maras” (kriminella gäng), inte minst för att förklara den höga våldsstatistiken. Genom CALDH får nu unga, i synnerhet från urfolken, istället möjligheter att engagera sig politiskt.

Samlade 30 ungdomar

Några år senare, 2007, fick Jerson jobb som lärare. Samtidig blev han inbjuden att delta i det lokala utvecklingsrådet, ”Consejo Comunitarios de Desarrollo”, genom vilket man kanaliserar invånarnas krav på myndigheterna. Det här var ett bra forum för Jerson och han kände sig alltmer uppmuntrad att starta ”sin” lokala ungdomsgrupp.

Han samlade 30 unga män och kvinnor och drog igång gruppen kallad San Jose. På de första mötena tog man upp frågor om självkänsla och droger. De fick ekonomiskt stöd från kommunen för att skapa en mötesplats och så småningom genomförde man helt egna projekt.

Ökat politiskt deltagande: Projektet har inneburit ökade möjligheter för ungdomar att delta politiskt. Inte minst genom samarbetet mellan CALDH och flera etablerade ungdomsorganisationer. Där kan unga män och kvinnor mötas, delta i kulturaktiviteter, lära sig mer om politiskt arbete och kanalisera sina krav på ett konstruktivt sätt.

 

Unga och urfolk mest utsatta

Majoriteten av de fattiga tillhör urfolken och det rör sig framför allt om kvinnor och ungdomar på landsbygden.

Dessutom är den guatemalanska befolkningen ganska ung, cirka åtta av elva miljoner invånare har inte fyllt 30 år. Men trots att ungdomar utgör den största demografiska gruppen så har de mycket lite att säga till om. Utanförskap och fattigdom har fått ungdomsvåldet att öka. Det finns få positiva exempel på ungdomars deltagande i samhället och de som finns är vanligtvis kopplade till kyrkor eller lokala kommunala aktiviteter.

CALDH vill skapa fler lokala mötesplatser för organisationer inom kommunen och på så sätt stärka ungdomars sociala och politiska engagemang, deras kunskaper i påverkansarbete och förmåga att utkräva sina rättigheter.

Jerson möts med respekt

När det gäller Jerson innebar hans engagemang i San Jose-gruppen en stor förändring i hans liv. Idag är han en eldsjäl och en ledare på sin hemort. Han är djupt engagerad i att Guatemalas unga ska få sina rättigheter tillgodsedda och en bra framtid.

Dessutom är gruppen viktig på det personliga planet, menar Jerson, som säger att stämningen är god i gruppen och att medlemmarna i gruppen har utvecklat en riktig vänskap. Jerson är stolt över att han har vunnit sina jämlikars respekt, liksom respekten från vuxna.