Diakonia - Människor som förändrar världen
I CALDH:s och AJR:s arbete för att få till rättegången mot ex-dikatorn Ríos Montt har ett ord varit genomgående i arbetet: justicia (eller på svenska, rättvisa). Foto: CALDH

Guatemala: CALDH drivande i att få fram historisk rättegång

Diakonias samarbetsorganisationer CALDH och AJR har varit drivande i att få fram en historisk rättegång för folkmord i Guatemala. Som tack för stödet har Diakonia fått ett brev från organisationerna.

2013-02-08

CALDH och AJR:s arbete har gjort skillnad

Diakonias samarbetsorganisationer CALDH och AJR har under många år arbetat för att rättvisa ska skipas, sanningen komma fram och de överlevande få gottgörelse för fruktansvärda övergrepp under det guatemalanska inbördeskriget (1960-1996). Att ex-diktatorn och generalen Efraín Ríos Montt åtalas är något historiskt i detta sammanhang.

CALDH och AJR:s del i att få fram åtalet går inte att underskatta. Genom hårt arbete och en stark drivkraft har CALDH kommit att bli en av Guatemalas mest tongivande människorättsorganisationer, som samlar många bakom budskapen ickevåld och juridisk rättvisa. Längre ner på denna sida kan ni läsa ett brev från CALDH:s chef översatt från spanska, där ett tack riktas mot Diakonia och det stöd vi har givit organisationen genom åren.

Diktatorn Ríos Montt

Åtalet mot Ríos Montt är ett viktigt steg för folket i Guatemala att ta itu med det blodiga inbördeskriget i landet. Ríos Montt var ledare för regimen under 1982 och 1983, och var en av de ledande karaktärerna bakom "the guns and beans campaign" mot gerillagrupperna. I praktiken innebar kampanjen "är du med oss, ger vi dig mat. Är du inte med oss, dödar vi dig". Sammanlagt dödades mer än 200 000 guatemalaner i inbördeskriget, men det är först nu som Ríos Montt har ställs inför rätta.

CALDH:s brev till Diakonia

Till Diakonias personal,

Kära vänner,

Under flera års tid har Diakonia åtföljt de överlevande offren, CALDH och AJR i denna långa strävan efter sanning och rättvisa.

I dag, den 28 januari 2013, har vi tagit ett historiskt steg när vi uppnådde att en domare för speciellt viktiga mål beslutade att öppna en rättsprocess för folkmord och brott mot mänskligheten mot två militärer. Detta utgör ytterligare ett steg mot rättvisa och ett erkännande av den kamp som inbördeskrigets överlevande har bedrivit.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet gentemot er för att ha åtföljt processen under alla år, att ni kände förtroendet för att vi en dag skulle komma fram till detta ögonblick, för att ha bidragit till att öppna dörrarna för Guatemala och gett oss politiskt stöd i olika instanser för diskussion och påverkan i världen.

Det här är bara första steget på vägen där vi ska ge en ny betydelse åt de kvinnor och män som föll offer för inbördeskriget. På historiens sidor ska vi skriva in deras oförtröttliga strävan efter rättvisa och vi vet att ni kommer att åtfölja oss.

Varma hälsningar

Juan Francisco Soto, chef CALDH

Viktigt att ge långsiktigt stöd

I sitt brev förtydligar CALDH att långsiktigheten i Diakonias stöd har varit en viktig del i att de har kunnat bedriva sitt arbete kontinuerligt.

Det är när vi får sådana här brev som det blir extra tydligt vad Diakonia betyder. Vi vet att vårt arbete bidrar till värdigare levnadsförhållanden för de människor vi samarbetar med i över 30 länder. Men vi vet också att det handlar om processer som tar tid att genomföra och då gäller det att vara uthållig och ha kunskap om och förståelse för lokala förhållanden.

Förändring tar tid, och därför är vi stolta över vad CALDH och AJR har åstadkommit i Guatemala.